View Single Post
  #1  
Old 04-30-2012, 11:07 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709
Thanks: 1
Thanked 836 Times in 606 Posts


Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
[DIA DIEM], ngày [NGAY THANG NAM]
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Kính gửi:
Công ty (doanh nghiệp, tổ chức): [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC]
Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP, TO CHUC]
Điện thoại: [SO DT]
Giấy phép kinh doanh số: [SO GIAY PHEP KINH DOANH]
Cơ quan cấp: [CO QUAN CAP] Ngày cấp: [NGAY CAP]
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: [LINH VUC SXKD]
.........................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_don_xin_cap_giay_phep_lao_dong

Trả Lời Với Trích Dẫn