View Single Post
  #1  
Old 04-30-2012, 09:44 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709
Thanks: 1
Thanked 831 Times in 602 Posts


Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
Số: …../HĐ…

- Căn cứ Pháp lý
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay ngày …………… Tại:
Chúng tôi gồm:

Bên A là:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tài khoản số:
- Đại diện là:

Bên B là: (Nhà máy in hoặc cơ sở in ấn)
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tài khoản số:
- Đại diện là:
Cùng ký kết cam đoan thực hiện hợp đồng như sau:

.................................


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_hop_dong_in_(van_hoa_pham)

Trả Lời Với Trích Dẫn