View Single Post
  #1  
Old 04-30-2012, 08:01 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,710
Thanks: 1
Thanked 357 Times in 287 Posts


Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
(toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường.. ........quận.............)

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên cho thuê (1):

Ông (Bà)
Sinh ngày tháng..................năm...................... ...........................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày tháng..................năm...................... ...........................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường......................................... ..
phường quận....................thành phố..................................(2)


.........................


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_hop_dong_thue_nha_o

Trả Lời Với Trích Dẫn