View Single Post
  #1  
Old 08-02-2011, 06:06 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kỹ thuật pha chế Cocktail & 1001 công thức chọn lọc

MỤC LỤC

CHUONG 1:.

1: VAI NET VE LICH SU RUOU COCKTAIL.

2: NGUON GOC CUA TU NGU CO0CKTAIL.

3: TIEU CHUAN LUA CHOPN VA PHPNG CACH NGUOI PHA RUOU.

4: NHUNG CHI DAN CO BAN CAN THIET CHO NGUOI MOI VAO NGHE.

CHUONG 2:.

1: TRANG BI MOT BAR RUOU.

2: BAR RUOU,QUAY RUOU TRONG KLHJACH SAN HIEN DAI.

3: NHAN SU VA CHUC NANG, NHIEM VU.

4: DUNG CU PHA CHE COCKTAIL.

5: LY UONG BIA, RUOU.

CHUONG 3.

1: CACH TINH HAM LUONG RUOU.

2: TIEU CHUAN DO LUONG.

3: DON VI THE TICH.

4: THUAT NGU VE PHA CHHE COCKTAIL.

5: KY THUAT PHA CHE COCKTAIL.

6: NGHE THUAT TRANG TRI LY COCKTAIL.

7: PHAN LOAI COCKTAIL.

8: ANH HUONG CUA RUOU DOI VOI CON NGUOI.

9: TRANH SAY XIN.

CHUONG 4:.

1: NGUYEN LIEU PHA CHE COCKTAIL.

2: CAH KHUI VA PHUC VU RUOU VANG.

3: NHIET DO CUA RUOU VANG.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Ki thuat pha che cocktail

Trả Lời Với Trích Dẫn