View Single Post
  #1  
Old 04-21-2012, 08:41 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 5,305
Thanks: 6
Thanked 116 Times in 110 Posts


Thực trạng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Vinaconex N07

Thực trạng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Vinaconex N07

Số trang: 47
Dung lượng 62.78 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Sự hình thành và phát triển của Công ty 2cổ phần xây dựng số7 - ViNacoNEx No 7. 2

I. Quá trrình hình thành và phát triển. 2
1. Quá trình hình thành. 2
2. Các bước phát triển của Công ty. 2
II- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty 3
1- Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty 3
2- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty trong 3 năm gần đây: 8
3. Cơ cấu nhân sự của Công ty. 9
4. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty. 9
III. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 9
3.1. Thực trạng thi công xây dựng các công trình trong thời gian qua. 9
3.2. Các kế hoạch, định hướng và phương án điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2003 11

Chương II: Thực trạng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Vinaconex N07 13

1. Tình hình thực hiện tham gia đấu thầu của Công ty. 13
2. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Vinaconex N07 15
II. Thực trạng đầu tư tại Công ty trong thời gian qua. 16
1. Nguồn vốn đầu tư. 16
2. Tình hình thực hiện kế hoạch hoá đầu tư của Công ty Vinaconex N07 trong thời gian qua. 19
III. Kết quả, hiệu quả của hoạt động đầu tư của Công ty trong thời gian qua. 25
1. Tình hình tài sản cố định tăng thêm 25
2. Tình hình huy động tài sản cố định của Công ty. 27
3. Sản lượng hàng năm của Công ty. 33
4. Doanh thu hàng năm của Công ty. 34
5. Lợi nhuận hàng năm của Công ty 36

Chương III: Kiến nghị và giải pháp 41

I- Một số kiến nghị về sản xuất kinh doanh 41
II- Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả đầu tư 43

Kết luận 45


thay đổi nội dung bởi: nothing245, 04-21-2012 lúc 10:03 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn