View Single Post
  #1  
Old 04-16-2012, 06:55 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Khảo sát quá trình chuyển hóa các hợp chất photpho và lưu huỳnh của vi sinh vật

Khảo sát quá trình chuyển hóa các hợp chất photpho và lưu huỳnh của vi sinh vật

Vi sinh vật của chu trình Phốt Pho

Kháng hóa : Các hợp chất hữu cơ được kháng hóa đến orthophosphat

Đồng hoá :qúa trình tích luỹ P trong các đại phân tử tế bào . Một số loại vi khuẩn có khả năng dự trữ P ở dang polyphosphat trong tế bào

Khả năng hòa tan của vi sinh vật đối với các Photpho không tan

Trong môi trường nước P tồn tại nhiều dạng không tan như hydroxyapatite , vinianite Vi sinh vật qua quá trình trao đổi chất có thể hoà tan P
Cơ chế : qua trao đổi chất vi khuẩn sản sinh ra các enzim , axit vô cơ , hữu cơ CO2 , H2S ,mà H2S có thể giải phóng orthophosphat


__________________
** **
** G.Su Thanh **
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn