View Single Post
  #1  
Old 04-12-2012, 08:57 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Đồ Án Thiết Kế Cầu Bêtông Cốt Thép

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Họ và tên sinh viên:
Lớp: MSSV:
Ngành:
Số thứ tự:

I. Các số liệu ban đầu thiết kế:
1. Chiều dài nhịp tính toán: (m)
2. Khổ cầu:
3. Vật liệu:
- Bê tông: cường độ chịu nén f’c = 40 Mpa
- Thép thường: giới hạn chảy fy = 400 Mpa
- Thép cường độ cao: cường độ tới hạn 1860 Mpa
4. Tiêu chuẩn thiết kế và tải trọng:
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN – 272 – 05
• Tải trọng người: 300Kg/m2
• Tải trọng xe: HL93
(Ghi chú: Những sinh viên học lại môn đồ án có thể làm theo quy trình 79: xe H30, HK80)

II. Nhiệm vụ:
1. Thuyết minh:
- Thiết kế mặt cắt ngang cầu.
- Tính toán bản mặt cầu.
- Thiết kế và kiểm toán dầm chủ.
2. Bản vẽ:
- 01 bản vẽ A1

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

do_an_thiet_ke_cau_betong_cot_thep

Trả Lời Với Trích Dẫn