View Single Post
  #1  
Old 04-11-2012, 08:14 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Chiến lược marketing của Honda Việt Nam

Mục lục:

I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

1. Giới thiệu công ty

2. Lịch sử phát triển công ty

II – TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH CỦA HONDA VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.

1. Tổng quan thị trường xe máy Việt Nam

1.1. Nhu cầu tiêu thụ xe máy ở Việt Nam

1.2. Các phân đoạn thị trường

1.3. Công ty Honda Việt Nam

1.4. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường xe máy của Honda Việt Nam

1.4.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp – Yamaha

1.4.2. Các đối thủ cạnh tranh theo sau – SYM, Suzuki, Piaggo

2. Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam

2.1 Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam

2.2 Honda ô tô Việt Nam

2.3 Các đối thủ cạnh tranh của Honda Việt Nam

2.3 Các đối thủ cạnh tranh của Honda Việt Nam

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới Honda Việt Nam

3.1 Kinh tế

3.2 Chính trị, pháp luật

3.3 Văn hóa, xã hội

3.4. Môi trường khoa học, công nghệ

III – CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA HONDA VIỆT NAM

1. Chính sách sản phẩm

2. Chính sách giá

3.Chính sách phân phối sản phẩm

5. Các chính sách xúc tiến hỗn hợp

III – ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA HONDA VIỆT NAM

a, Chính sách Sản phẩm

b, Chính sách về giá

c, Chính sách phân phối

d, Chính sách xúc tiến hỗn hợp

e, Phân bổ ngân sách marketing

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

chien_luoc_marketing_cua_honda_viet_nam

Trả Lời Với Trích Dẫn