View Single Post
  #1  
Old 04-11-2012, 08:04 PM
goldacb goldacb is offline
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184
Thanks: 4
Thanked 432 Times in 290 Posts


Cơ sở hóa học phân tích

Cơ sở hóa học phân tích


PHẦN THỨ NHẤT CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC

Chương 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ

Chương 2: Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích

Chương 3: Acid và Baz - Phản ứng trao đổi proton

Chương 4: Phương pháp chuẩn độ acid baz - Phương pháp trung hòa

Chương 5: Phức chất trong dung dịch

Chương 6: Phương pháp chuẩn độ tạo phức

Chương 7: Phản ứng kết tủa

Chương 8: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

Chương 9: Chất oxi hóa-khử - Phản ứng trao đổi electron

Chương 10 : Phương pháp chuẩn độ oxi hóa- khử

Chương 11: Sai số trong phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học

PHẦN THỨ HAI CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG CỤ

Chương 12: Phương pháp đo dộ dẫn điện

Chương 13: Phương pháp phân tích đo điện thế

Chương 14: Phương pháp phân tích von-ampe

Chương 15: Phương pháp điện phân và đo điện lượng

Chương 16: Mở đầu về các phương pháp phân tích đo quang

Chương 17: Lý thuyết chung về các phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Chương 18: Các ứng dụng của phương pháp hấp thụ phân tử

Chương 19: Phương pháp phổ huỳnh quang phân tử

Chương 20: Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử

Chương 21: Phổ hấp thụ nguyên tử

Chương 22: Phương pháp chiết

Chương 23: Phương pháp sắc ký


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Cơ sở hóa học phân tích

__________________
** **
** G.Su Thanh **
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên cảm ơn bài viết này của goldacb
hamy1212 (03-04-2013), mastersky (01-27-2013), tailieucuatoi2512 (01-26-2013)