Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-24-2012, 10:59 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Xây dựng website raisvn

XÂY DỰNG WEBSITE RAISVN

Số trang: 64
Dung lượng 666.65 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương 1:YÊU CẦU VÀ CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN 4

1. MÔ TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN 4
2. CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN 6
2.1. Tổng quan về Internet 6
2.1.1. Lịch sử phát triển 6
2.1.2. Tổ chức của Internet 7
2.2. Tổng quan về hệ thống web 8
2.2.1. Giới Thiệu 8
2.2.2. Mô hình hệ thống web 8
2.2.3. Nguyên tắc hoạt động 9
2.2.4. Khái niệm website 9
2.2.5. Khái niệm dịch vụ web 11
2.3. Giới thiệu công nghệ 12
2.3.1. Giới thiệu về ASP.NET 12
2.3.1.1. ASP.NET là gì? 12
2.3.1.2. Tìm hiểu về khung nền .Net Framework 12
2.3.1.3. Ngôn ngữ trung gian phổ dụng 14
2.3.1.4. Cơ sở hạ tầng ứng dụng web 14
2.3.1.5. Các đặc điểm cơ bản của ASP.net 15
2.3.2. Giới thiệu hệ quản trị dữ liệu SQL Server 17
2.3.2.1. Giới thiệu sơ lược về SQL Server 17

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 19

1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE RAISVN 19
1.1. Phân tích yêu cầu của hệ thống 19
1.2. Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống 24
1.3. Xác định thực thể và thuộc tính 25
1.3.1. Khái niệm 25
1.3.2. Liệt kê các thực thể và thuộc tính 25
1.3.3. Quan hệ giữa các thực thể 30
1.3.3.1. Quan hệ giữa Cosobucxa và Congviecbucxa 30
1.2.3.2. Quan hệ giữa Cosobucxa và Nguoiquanly 31
1.2.3.3. Quan hệ giữa Cosobucxa và Nguoiphutrach 31
1.3.3.4. Quan hệ giữa Cosobucxa và Nhanvien 32
1.3.3.5. Quan hệ giữa Cosobucxa và Nguonphongxa 33
1.2.3.6. Quan hệ giữa Cosobucxa và Thietbibucxa 34
1.3.3.7. Quan hệ giữa Thietbibucxa và Nguonphongxa 35
1.3.3.8. Quan hệ giữa Cosobucxa và Capphep 36
1.4. Sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống 38
1.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 39
1.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 40
1.6.1. Chức năng đăng nhập và đăng ký thành viên của hệ thống 40
1.6.1.1. Chức năng đăng nhập 40
1.6.1.2. Chức năng đăng ký 41
1.6.2. Chức năng xem và quản lý Account 41
1.6.2.1. Chức năng xem danh sách Account 41
1.6.2.2. Chức năng quản lý Account 42
1.6.3. Chức năng khai báo 43
1.6.4. Chức năng Cấp phép 46
1.6.5. Chức năng thanh tra 47
1.6.6. Chức năng Giám sát liều 48
1.6.7. Chức năng Báo cáo 49
2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE RAISVN 50
2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 50
2.1.1. Bảng Capphep 50
2.1.2. Bảng Congviecbucxa 51
2.1.3. Bảng Cosobucxa 51
2.1.4. Bảng Lichsunguon 52
2.1.5. Bảng Lichsunguontrongthietbi 53
2.1.6. Bảng Lichsunhansu 53
2.1.7. Bảng Lienketnguon 54
2.1.8. Bảng Lienketnhansu 54
2.1.9. Bảng Lienketthietbi 55
2.1.10. Bảng Lienketthietbivanguon 55
2.1.11. Bảng Nguonphongxa 55
2.1.12. Bảng Nguonphongxatrongthietbi 57
2.1.13. Bảng Nhansu 58
2.1.14. Bảng Thietbibucxa 60
2.1.15. Bảng Users 60
2.2. Thiết kế giao diện hệ thống 61
2.2.1. Thiết kế giao diện trang đăng nhập hệ thống 61
2.2.2. Thiết kế giao diện trang đăng ký tài khoản 62

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

XÂY DỰNG WEBSITE RAISVN

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:20 AM
|