Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-19-2012, 07:26 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Vai trò và loại hình cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

VAI TRÒ VÀ LOẠI HÌNH CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Số trang: 62
Dung lượng 67.96 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời mở đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
I. Vai trò và loại hình Cạnh tranh của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3
1. Khái niệm cạnh tranh của Doanh nghiệp 3
2. Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 4
3. Các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: 5
4. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác: 6
II. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu: 6
1. Cạnh tranh bằng sự đa dạng hoá: 7
2. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm: 8
3. Cạnh tranh bằng giá cả. 8
4. Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm: 10
III. sự cần thiết của việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 12
1. Khả năng cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp. 12
2. Tính tất yếu của nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 13
Phần II: thực trạng khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai 15
I. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khoá minh khai. 15
1. Quá trình hình thành và phát triển. 15
2. Bộ máy tổ chức và lao động. 18
3. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 23
4. Về nguyên vật liệu chính mà Công ty đã và đang sử dụng. 25
5. Sản phẩm và thị trường 26
6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhũng năm gần đây: 28
II. khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai trong những năm qua. 31
1. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm. 31
2. Giá bán. 33
3. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 36
4. Các hoạt động quảng cáo-tiếp thị, yểm trợ bán hàng. 38
5. Các công cụ cạnh tranh khác. 39
III. các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai. 40
1. Các yếu tố bên ngoài. 40
2. Các yếu tố bên trong Công ty. 44
iv. đánh giá chung về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty. 45
1. Những kết quả đạt được: 45
2. Giá bán và các chính sách hỗ trợ bán hàng: 46
3. Tồn tại. 47
Phần III: một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai 49
I. đa dạng hoá sản phẩm. 50
1. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm. 50
2. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh: 50
II. các biện pháp nâng cao chất lượng. 51
1. Sự cần thiết của công tác nâng cao chất lượng sản phẩm : 51
2. Nội dung của những biện pháp 51
III. tăng cường hoạt động Marketing và hoàn thiện hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm. 53
1. Sự cần thiết của giải pháp: 53
2. Nội dung của giải pháp: 53
iv. hoàn thiện tổ chức hệ thống bán hàng 58
kết luận 59
tài liệu tham khảo 60


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-21-2013, 11:02 AM
Junior Member
 
Tham gia: Aug 2013
Tổng số bài gởi: 3
bị lỗi phông chữ rồi bạn ơi

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:25 PM
|