Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-25-2012, 08:04 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

Số trang: 39
Dung lượng 41.4 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động phát triển kinh tế 2

I. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 2

1. Một số khái niệm cơ bản2

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động và chất lượng lao động 2

2.1. Ảnh hưởng đến số lượng lao động 2

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động 4

3. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 6

II. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và

phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển 7

1. Đặc điểm lao động ở các nước đang phát triển7

2. Yêu cầu thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực9

3. Vai trò của lao động tới chương trình xoá đói giảm nghèo9

Chương II: Thực trạng về sử dụng lao động ở nước ta giai đoạn từ 1996-2002 10

1. Khái quát về tình hình phát triển lực lượng lao động (1996-2002)10

1. Số lượng lao động 10

2. Thực trạng chất lượng của lực lượng lao động 11

3. Những bất cập về số lượng và chất lượng lực lượng lao động 17

3.1. Những bất cập17

3.2. Những nguyên nhân20

II. Thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam giai đoạn 1996-200024

1. Những kết quả đạt được và những tồn tại24

2. Khủng hoảng thiếu về chất lượng lao động 27

III. Đánh giá tác động của lao động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 29

1. Tác động của lao động với tăng trưởng GDP29

2. Lao động và việc làm với xoá đói giảm nghèo30

Chương III: Giải pháp nâng cao vai trò của lao động đối với phát triển kinh tế ở

Việt Nam từ nay tới 2010 32

I. Mục tiêu phát triển của Việt Nam tới năm 2010

1. Mục tiêu kinh tế 32

2. Mục tiêu xã hội32

II. Kế hoạch giải quyết lao động và việc làm từ nay đến năm 201033

1. Dự kiến thu hút lao động 33

2. Định hướng phát triển việc làm33

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của lao động trong phát triển kinh tế

Việt Nam34

1. Giải pháp về phía cung34

2. Giải pháp về phía cầu. 35

3. Giải pháp về chính sách của nhà nước36

Kết luận.37


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:31 PM
|