Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-03-2012, 04:34 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieVai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

A.Mở đầu

Trong thời đại x• hội nào, những ngơười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ngơười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ngơười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dươ và chính trị x• hội. Chủ nghĩa x• hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin đ• nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị x• hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế x• hội cộng sản chủ nghĩa. Trong đó, chủ nghĩa x• hội khoa học đ• tập chung nghiên cơưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đ-ường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tươ bản sang chủ nghĩa x• hội.
Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn.
Trơước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa x• hội ở Đông Âu và Liên xô, nhiều ngơười đ• bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò l•nh đạo của Đảng cộng sản và chủ nghĩa x• hội.
Trong giai đoạn mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa x• hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tơư bản lên chủ nghĩa x• hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu cực… thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đơược đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa x• hội khoa học, do đó nó đ• đơược C.Mác – Ph.Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong trong quá trình phát triển của lịch sử thế giới. Xét trên phơương diện lịch sử, những nhận định và lý luận của các ông về giai cấp công nhân có tác dụng to lớn và đúng đắn.Còn đối với nơước ta, vấn đề trên đươợc Đảng ta rất chú trọng. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc, mà đây còn là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên.
Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hươởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác … mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị x• hội trên toàn thế giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới.
Nhơư vậy, vấn đề đặt ra là: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì? Trên phơương diện lý luận và thực tiễn, nó đơược thể hiện ra sao? Và để củng cố và tăng cươờng sự l•nh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp gì?Mục lục

A.Mở đầu 1
B.Nội dung 3
Chương I : Luận cứ lý luận 3
I. Khái niệm giai cấp công nhân 3
1. Nội dung 8
2. Những điều kiện khách quan 12
III. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 18
IV. Cách mạng x• hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 20
V. Những biện pháp để củng cố, tăng cường sự l•nh đạo của giai cấp công nhân 23
Chương II. Luận cứ thực tiễn 25
C.Kết luận 29


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

thuc-hien-su-menh-lich-su-cua-giai-cap-cong-nhan.doc

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 07:38 PM
|