Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-17-2013, 08:33 AM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieỨNG DỤNG OZONE XỬ LÝ NƯỚC VÀ VI KHUẨN Vibrio spp TRONG BỂ ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ

, Tạ Văn Phương1,

ABSTRACT, Ozonation is considered as useful technique for waste water treatment, water recirculation and bacterial disinfection in aquaculture to improve the quality of shrimp postlarvae. However, this technique is still new and limited in Vietnam. The purpose of this study is to encourage ozone application in water treatment and hatcheries of black tiger shrimp (Penaeus monodon). The experiment used ozonator of 5g/h and 60-L tanks at salinity of 30 ppt. Ozone was injected into tanks through a Venturi pump. Three experiments were conducted consisting of: (1) to identify time and dissolved concentration of ozone in water; changes of water parameters were also recorded; (2) to compare the effects of water treatment by using ozone and chlorine; and (3) to investigate the bacterial disinfection by ozone application., The results showed that ozone concentration gradually increased in function of time of ozone injection at a rate of 0.0071 ppm/minute. Water quality was improved significantly after ozone treatment. Up to 99.97 % of bacteria were killed at ozone concentration of 0.305 ppm and ferric ions precipitated completely. At ozone concentration of 0.175ppm, NO2 was nitrified and 57% of H2S concentration was reduced. Ozone could replace chlorine to treat water in shrimp hatcheries to disinfect 100% Vibrio bacteria and 98-99.8% total bacteria, respectively. There is no significant difference in water quality among treatments., Keyword: Vibrio, Penaeus monodon, ozone, Title: Application of ozone for water treatment and Vibrio spp. disinfection in rearing tanks of shrimp hatcheries,

TÓM TẮT, Ứng dụng ozon trong nuôi trồng thủy sản được xem là giải pháp hữu hiệu cho việc xử lý nước tái xử dụng cũng như diệt khuẩn trên ấu trùng tôm nhằm nâng cao chất lượng tôm giống. Tuy việc ứng dụng ozon ở Việt Nam còn rất mới mẻ và hạn chế. Đề tài được thực hiện nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng ozon trong xử lý nước và ương nuôi ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Vật liệu tiến hành thí nghiệm gồm máy Ozon 5g/h, bể 60 lít, nước dùng để ương tôm có độ mặn 30‰. Ozon được sục vào bể thông qua máy Venturi. Ba thí nghiệm được bố trí với 3 lần lặp lại là: Thí nghiệm 1: Thăm dò thời gian và nồng độ Ozon hòa tan trong nước đồng thời theo dõi sự biến động một số các yếu tố môi trường. Thí-nghiệm 2: So sánh khả năng xử lý nước bằng Ozon và chlorine. Thí nghiệm-3: Xác định khả năng diệt khuẩn của Ozon trên ấu trùng tôm sú. Kết quả cho thấy hàm lượng ozon hòa tan tăng dần theo thời gian sục khí, trong điều kiện thí nghiệm tỉ lệ tăng hàm lượng ozon hòa tan theo thời gian sục khí là 0, 0071 ppm/phút. Một số chỉ tiêu môi trường được cải thiện đáng kể sau khi xử lý bằng ozon. Ở nồng độ 0, 305 ppm thì hiệu suất diệt khuẩn 99, 97% và làm kết tủa hoàn toàn sắt, nồng độ 0, 175ppm thì loại hết NO2 và làm giảm 57% lượng H2S ở nồng độ 0, 37ppm. Ozon hoàn toàn có thể thay thế chlorine trong việc xử lý nước trước khi ương nuôi ấu trùng tôm biển. Ở nồng độ 0, 255ppm, ozone có thể thay thế chlorine để diệt 100% vi khuẩn vibrio và 98- 99, 8% tổng vi khuẩn. Chất lượng nước không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm., Từ khóa: Vi khuẩn Vibrio, tôm sú, khí Ozone, 1


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:21 PM
|