Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 06:23 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lí tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa lí 8 thcs

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, và sự bùng nổ thông tin trên nhiều lĩnh vực, thế giới đang bước vào thời đại, của toàn cầu hoá thì vai trò của giáo dục ngày càng được tăng cường trong, việc “Đào tạo ra những người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng, lực giải quyết những vấn đề thực tế”. Định hướng cho phát triển giáo dục đó, là “Phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi, dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. (Luật giáo, dục 1998, chương 1, điều 24)., Trong nhà trường phổ thông, người giáo viên vừa phải truyền đạt cho, học sinh những nội dung chính của bài học, vừa phải cập nhật những vấn đề, mới của xã hội và nội dung khoa học của bộ môn, điều này đòi hỏi phải có sự, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên. Người giáo viên phải biết lựa, chọn và kết hợp các phương pháp dạy học nhằm kích thích sự tìm tòi, phát, triển tư duy của học sinh. Một trong những giải pháp đó là ứng dụng CNTT, vào dạy học ở nhà trường phổ thông., Nghị quyết TW 4 khoá VII và nghị quyết TW 2 khoá VIII đã nêu rõ:, “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối, truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng, bước áp dụng những phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy, học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh...”, Như vậy, việc sử dụng CNTT trong giảng dạy ngày càng phát huy được tính, hiệu quả và được ứng dụng rộng rãi trong nhà trường phổ thông là phù hợp, với xu thế thời đại. Môn học địa lí nói chung và chương trình địa lí tự nhiên Việt Nam nói, riêng có nhiều thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT vào dạy học, vì đây là, môn học sử dụng nhiều phương tiện và thiết bị dạy học, các phương tiện này, không đơn thuần là công cụ dạy học mà còn là nguồn tri thức, nó có thế mạnh, rất lớn trong quá trình dạy học thông qua việc thể hiện: Bản đồ, biểu đồ, tranh, ảnh, Video... Tuy nhiên, hiện nay trong các trường phổ thông ở nước ta nói, chung và ở tỉnh Cao Bằng nói riêng, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, còn ít và chưa phát huy được tính hiệu quả, nên chưa gây được hứng thú học, tập cho học sinh. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân như: Thiếu thiết bị và, phương tiện dạy học (đặc biệt là máy tính), không ít giáo viên chưa được làm, quen với phương tiện dạy học có ứng dụng CNTT, còn có sự chuyển biến, chậm trong đổi mới phương pháp dạy học..., Chính vì vậy sự lựa chọn đề tài: “Ứng dụng CNTT để thiết kế bài, giảng địa lí tự nhiên Việt Nam trong SGK địa lí 8 THCS (vận dụng tại tỉnh, Cao Bằng)” nhằm phát huy yếu tố tích cực của việc ứng dụng CNTT trong, dạy học địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 THCS.,

2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu lí luận chung về việc thiết kế và giảng dạy địa lí tự nhiên, Việt Nam.,
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng, tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn địa lí tự nhiên, Việt Nam trong chương trình địa lí lớp 8 THCS tỉnh Cao Bằng.,

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào dạy học địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 THCS ở tỉnh Cao Bằng.,
- Nghiên cứu các kỹ thuật khai thác một số phần mềm phục vụ cho việc, thiết kế xây dựng một số bài giảng địa lí tự nhiên Việt Nam THCS.
- Thiết kế một số bài giảng cụ thể trong phần địa lí tự nhiên Việt Nam, trong chương trình địa lí 8 THCS có ứng dụng CNTT.,
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá những thuận lợi, khó, khăn và đưa ra một số giải pháp cụ thể về việc ứng dụng CNTT trong dạy, học địa lí ở các trường THCS tỉnh Cao Bằng.,

4. Giới hạn của đề tài

Bước đầu nghiên cứu cách thức ứng dụng CNTT vào việc thiết kế một, số bài giảng địa lí tự nhiên Việt Nam trong SGK địa lí 8 THCS., 5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề, Trên thế giới việc ứng dụng CNTT vào dạy học đã được quan tâm từ, lâu, nhất là các nước tư bản phát triển. Từ những năm 1984, 1985 tổ chức, NSCU (National Sofware – Cordination Unit) được thành lập, cung cấp, chương trình giáo dục máy tính cho các trường trung học. Các môn học đã, có phần mềm dạy học bao gồm: Nông nghiệp, Nghệ thuật, Thương mại, Giáo dục kinh tế, tiếng Anh, Địa lí, Sức khoẻ, Lịch sử, Kinh tế gia đình, Nghệ thuật công nghiệp, Toán, Âm nhạc, Tôn giáo, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Giáo dục đặc biệt…., Ở Ấn Độ tổ chức NCERT (National Council of Educasion Resarch, and Training) ở New Dehli đã thực hiện đề án CLASS (Computer, Literacy and Studies in School). Đề án xem xét việc sử dụng máy tính trợ, giúp việc dạy học trong lớp, đồng thời quan tâm đến vai trò của máy tính, như là một công cụ ưu việt đánh dấu sự thay đổi có ý nghĩa về phương, pháp luận dạy học., Năm 1985 các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Xrilanca, Thái lan, Malaixia tổ chức các hội thảo về phần mềm dạy học tại Malaixia, đã đưa ra tiêu chuẩn đánh giá phần mềm gồm 3 yếu tố: Đặt vấn đề, trình bày, bài giảng và kỹ thuật lập trình. Ở Nhật Bản, máy tính được dùng làm công cụ để giáo viên trình bày kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tiếp thu bài mới và, giải quyết các vấn đề đặt ra trong tiết học. Nhật Bản khẳng định việc sử, dụng máy tính trong dạy học, đặc biệt ở phổ thông, đã có tác dụng kích thích, sự hứng thú học tập của học sinh. Hiện nay các nước trong khu vực như:, Singapo, Thái Lan việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng, đã trở nên rất phổ biến., Ở Việt Nam, việc ứng dụng CNTT vào dạy học ngày càng được quan, tâm, đã có văn bản chỉ đạo về vấn đề này như Nghị quyết 49/CP (4/8/1993), về phát triển CNTT. Trong những năm gần đây, nước ta đã có nhiều công, trình nghiên cứu ứng dụng CNTT vào dạy học, đối với môn địa lí cũng đã có, nhiều công trình nghiên cứu như: Các công trình nghiên cứu của các tác giả, Nguyễn Viết Thịnh, Phạm Thị Kim Chung, Đỗ Thị Minh Đức “Trình bày, trực quan bài giảng địa lí bằng Microsospft Power point” “Sử dụng phần, mềm Excel để vẽ các biểu đồ trong địa lí kinh tế xã hội. “Ứng dụng CNTT, trong đổi mới dạy học bộ môn địa lí”. Nguyễn Trọng Phúc – “Những vấn đề, kinh tế xã hội và môi trường trong quá trình CNH, HĐH” Trường ĐHSP, TPHCM, 4/2004. “Thiết kế bài giảng địa lí ở nhà trường phổ thông có sử, dụng Power Point và các phần mềm địa lí”, “Khai thác chương trình PC, PACT, ENCARTAR, ATLAS 2001 và POWERPOINT để thiết kế, xây, dựng bài giảng địa lí”.… Nhìn chung các công trình nghiên cứu, giáo trình, luận án, sách... đã phân tích mô hình các phương hướng đổi mới phương, pháp dạy học theo hướng tích cực, phân tích được tính ưu việt của việc ứng, dụng CNTT vào dạy học địa lí và đã đem lại kết quả rất khả quan.

6. Phương pháp nghiên cứu,

6.1. Phương Pháp thu thập tài liệu, Dựa vào mục đích và nhiệm vụ của đề tài, việc thu thập tài liệu được, tiến hành từ nhiều nguồn khác nhau như sách báo, tạp chí chuyên ngành, các Vcông trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các phần mềm nghiên cứu ứng dụng, dạy học có nội dung liên quan. Để việc thiết kế bài giảng đảm bảo tính khoa, học và tính giáo dục, khi thu thập tài liệu cần chú ý nghiên cứu sách giáo, khoa lớp 8 hiện hành làm tài liệu chuẩn cho nội dung thiết kế của bài học., Ngoài ra còn thu thập các tài liệu về lí luận dạy học đại cương, lí luận dạy, học địa lí, tâm lí học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi nhằm giúp cho việc thiết, kế bài giảng phát huy được tính tích cực của học sinh.,
6.2 Phương pháp điều tra thực tế, Điều tra và tìm hiểu về thái độ của giáo viên và học sinh thông qua dự, giờ, dạy thực nghiệm, phỏng vấn trực tiếp để đánh giá chính xác thực trạng, việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 THCS tại, tỉnh Cao Bằng.,
6.3 Phương pháp phân tích hệ thống, Nội dung, phương pháp và các phương tiện dạy học là một chủ thể, thống nhất gồm nhiều yếu tố liên quan tạo nên cấu trúc chặt chẽ của quá, trình dạy học địa lí. Do đó, để đảm bảo tính khoa học, các đối tượng, nghiên cứu cần phải được xem xét phân tích trong một hệ thống hoàn, chỉnh: Xem xét cấu trúc hệ thống của chương trình, hệ thống kiến thức, trong mỗi bài học.,
6.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm, Tiến hành thiết kế một số bài giảng địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8, THCS có ứng dụng CNTT và tiến hành thực nghiệm tại một số trường trên, địa bàn tỉnh Cao Bằng., Phân tích những kết quả thực nghiệm, rút ra những ưu, nhược điểm từ, đó đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm đem lại hiệu quả cao trong việc ứng, dụng CNTT trong giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 THCS.
6.5 Phương pháp toán thống kê, Sử dụng các công thức toán thống kê phân tích, xử lí các kết quả thu, được từ thực nghiệm sư phạm, nhằm làm tăng tính chính xác, khách quan, tăng tính thuyết phục cho kết quả nghiên cứu của đề tài.,

7. Đóng góp của đề tài,
- Nghiên cứu, tiếp thu và xác định những lí luận cơ bản của việc, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và việc thiết kế bài giảng địa, lí nói riêng.,
- Đưa ra được thực trạng của việc thiết kế bài giảng điện tử, trong chương trình Địa lí tự nhiên Việt Nam ở một số trường THCS, tỉnh Cao Bằng.,
- Thiết kế hoàn chỉnh một số bài giảng điện tử và có thể sử dụng ở, trường phổ thông.,

8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn, được trình bày 3 chương.,
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.,
Chương 2. Thiết kế bài giảng địa lí tự nhiên Việt Nam THCS có ứng dụng, công nghệ thông tin phù hợp với học sinh tỉnh Cao Bằng.,
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 11:33 PM
|