Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-22-2012, 10:20 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Tình hình và thực trạng về văn hóa trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam

Tình hình và thực trạng về văn hóa trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Số trang: 31
Dung lượng 40.71 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I. Cơ sở lý luận của văn hóa trong kinh doanh 3

I. Khái niệm văn hóa trong kinh doanh 3
1. Khái niệm văn hóa 3
2. Khái niệm kinh doanh 5
3. Khái niệm văn hóa trong kinh doanh 6
II. Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế 7
III. Vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất – kinh doanh 9
1. Văn hóa với tư cách là tri thức, kiến thức tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất – kinh doanh phát triển 9
2. Các yếu tố văn hóa với tư cách là những biểu hiện của trình độ cao trong sinh hoạt xã hội 10
3. Các di sản văn hóa của một nền văn mình cổ xưa có vai trò tạo ra động lực tinh thần trong hoạt động sản xuất kinh doanh 10
4. Các yếu văn hóa trong kinh doanh tạo ra sự phát triển hài hòa, lành mạnh của mỗi quốc gia, tạo ra sức sống của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, tạo ra sức mạnh cộng đồng cho phát triển, tạo điều kiện cho tái sản xuất lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh 10

Chương II. Tình hình và thực trạng về văn hóa trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 12

I. Văn hóa trong kinh doanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 12
II. Những kết quả đạt được trong việc đưa văn hóa vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh 15
III. Đưa nhân tố văn hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay 16
1. Đưa nhân tố văn hóa vào quá trình khôi phục và phát triển lực lượng sản xuất xã hội 17
2. Đề cao thang giá trị trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và biến đổi cơ cấu xã hội – dân cư 17
3. Từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nâng cao tầm vóc và hiệu quả của nó 18
4. Áp dụng hệ thống ISO trong sản xuất kinh doanh ở tất cả các doanh nghiệp 18

Chương III. Nguyên nhân, phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hóa vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay 19

I. Nguyên nhân 19
1. Chưa nhận thức được vai trò của văn hóa trong kinh doanh 19
2. Dư luận xã hội còn có quá nhiều áp lực về văn hóa và kinh doanh 19
II. Một số định hướng trong xây dựng văn hóa kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam 21
1. Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi 21
2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 21
3. Xây dựng một đội ngũ doanh nhân văn hóa 22
4. Nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hóa kinh doanh 23
III. Một số giải pháp tạo sắc thái văn hóa kinh doanh ở Việt Nam 23
1. Nhóm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 24
2. Nhóm giải pháp về tăng cường và nâng cao quản lý nhà nước 24
3. Nhóm giải pháp xây dựng môi trường văn hóa, xã hội 25
4. Nhóm giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ 26

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:17 AM
|