Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-06-2012, 12:45 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongddTiểu luận Tìm hiểu về phương pháp sắc ký trao đổi ion

MỤC LỤC.

LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 3
PHẦN A. MỞ ĐẦU 6
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6
2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 6
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 6
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7
5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7
6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7
PHẦN B. NỘI DUNG 8
Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ SẮC KÝ 8
1.1. TỔNG QUAN VỀ SẮC KÝ 8
1.1.1. Vài nét lịch sử 8
1.1.2. Dịnh nghĩa. 9
1.2. PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH SẮC KÝ. 9
1.2.1. Phân loại theo hệ pha. 9
1.2.2. phân loại theo cơ chế tách. 10
1.2.2.1. Sắc ký hấp thụ. 10
1.2.2.2. Sắc ký phân bố lỏng - lỏng. 10
1.2.2.3. Sắc ký ion ( trao đổi ion). 10
1.2.2.4. Sắc ký rây phân tử (sắc ký loại cở). 10
1.2.3. phân loại theo cách hình thành sắc đồ. 11
1.2.3.1. phân tích tiền lưu. 11
1.2.3.2. phân tích thế đẩy. 11
1.2.3.3. Phân tích rửa giải. 12
1.3. CÁC LỰC LIÊN KẾT TRONG SẮC KÝ. 13
1.3.1. Lực liên kết ion. 13
1.3.2. Lực phân cực 13
1.3.3. Lực Van - de - Van (lực phân tán). 14
1.3.4. Lực tương tác đặc biệt. 14
1.4. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA BA THÀNH PHẦN TRONG HỆ SÁC KÝ 14
1.5. MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG DÙNG TRONG SẮC KÝ. 16
1.5.1. Hệ số phân bố KD và cách xác định. 16
1.5.2. Sự liên hệ giữa tốc độ di chuyển của chất phân tích và KD 17
1.5.3. Thời gian lưu tR, thời gian lưu hiệu chỉnh tR’ 17
1.5.4. Thể tích lưu Vm, thể tích lưu hiệu chỉnh. 18
1.5.5. Hệ số tách α (còn gọi là hệ số lưu giữ tương đối) 18
1.5.6. Sắc đồ. 18
1.5.7. Đĩa lý thuyết 19
1.5.7.1. Khái niệm đĩa lý thuyết 19
1.5.7.2. Đĩa lý thuyết có tính thời gian không lưu giữ, nef . 20
1.5.8. Độ phân giải và cách làm tăng độ phân giải. 20
1.5.8.1. Độ phân giải. 20
1.5.8.2. Cách làm tăng độ phân giải 21
Chương 2. SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 24
2.1. KHÁI QUÁT VỀ SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION. 24
2.2. BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION. 25
2.2.1. Ionit. 26
2.2.1.1. Nhựa trao đổi ion. 26
2.2.1.2. Cationit. 27
2.2.1.3. Anionit. 28
2.2.1.4. Ionit lưỡng tính. 29
2.2.2. Cơ chế trao đổi ion. 29
2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. 31
2.4. THIẾT BỊ ỨNG DỤNG 31
2.4.1. Một số thiết bị sắc ký trao dổi ion dùng trong phòng thí nghiệm. 31
2.4.2. Ứng dụng của sắc ký trao dổi ion trong phân tích định lượng. 33
2.5. SO SÁNH VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC VÀ TỐI ƯU HÓA SẮC KÝ TRAO ĐỎI ION. 34
2.5.1. Điểm giống nhau. 34
2.5.2. Điểm khác nhau. 34
2.5.3. Tối ưu hóa sắc ký trao đổi ion. 35
PHẦN C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 37__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:02 PM
|