Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-10-2012, 02:56 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieTiểu luận Chủ quyền quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa - Lớp 3B

I. Chủ quyền quốc gia

1. Khái niệm:

CQQG là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của một quốc gia độc lập được thể hiện trên mọi phương diện, chính trị, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, văn hóa xã hội và được đảm bảo toàn vẹn, đầy đủ về mọi mặt, cả hành pháp, lập pháp lẫn tư pháp của quốc gia đó trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia mình.

(Trích T17/Sách “Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra với Việt Nam” của TS.Phan Văn Rân và PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp)

2/ Một số quan niệm về chủ quyền quốc gia:

Quan niệm: chủ quyền tuyệt đối của quốc gia dân tộc

Đại diện là Niceolo Machiavelli (1469-1527), ông cho rằng chủ quyền quốc gia phải tuyệt đối trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, phải được đặt trên mọi quyền lực khác. Nghĩa là trong phạm vi lãnh thổ của mình, một quốc gia dân tộc có quyền làm mọi điều bất chấp các quốc gia khác, và để tăng cường quyền lực của mình, quốc gia có thể sử dụng tất cả các phương thức chính sách khác nhau, kể cả việc sử dụng thủ đoạn.


Quan niệm về chủ quyền độc lập của quốc gia dân tộc:

Đại diện là J.J Rousseau, ông cho rằng chủ quyền quốc gia dân tộc đồng nghĩa với độc lập của quốc gia đó và được thể hiện ở ba đặc tính:

Quyền lực toàn vẹn ( Một quốc gia có quyền can thiệp vào mọi lĩnh vực có lợi cho sự phát triển tồn tại của dân tộc)
Quyền lực chuyên biệt (chủ quyền quốc gia dân tộc phải độc quyền trên toàn bộ lãnh thổ của mình, trừ trường hợp quốc gia đó muốn tự hạn chế độc quyền này bởi những cam kết quốc tế với nước ngoài và các tổ chức quốc tế)
Quyền lực tự chủ: chủ quyền quốc gia phải tự chủ, không phụ thuộc vào quốc gia nào trong quan hệ đối nội và đối ngoại.
Dựa trên cơ sở kế thừa những thành tựu của chính trị học, dân tộc học… có thể khái quát quan niệm chủ quyền quốc gia dân tộc ở hai nội dung:

a. Quyền tối cao của quốc gia dân tộc trong phạm vi lãnh thổ thể hiện ở hai phương diện:

- Quyền sở hữu của mỗi quốc gia dân tộc: là môi trường tự nhiên của quốc gia dân tộc và quyền sở hữu đầy đủ và trọn vẹn trên cơ sở phù hợp với lợi ích của cộng đồng dân cư sống trên vùng lãnh thổ đó, mọi sự thay đổi hoặc quyết định liên quan đến số phận của lãnh thổ quốc gia phải dựa trên cơ sở tự quyết của quốc gia dân tộc.

- Quyền lực của quốc gia dân tộc: là quyền lực hoàn toàn, riêng biệt và không thể chia sẻ của quốc gia dân tộc trong phạm vi lãnh thổ, mỗi quốc gia có quyền lựa chọn và phát triển chế độ chính trị, xã hội kinh tế, văn hóa riêng của mình…

b. Quyền độc lập của quốc gia dân tộc trong quan hệ quốc tế: trong quan hệ quốc tế mọi quốc gia dân tộc đều độc lập và bình đẳng.

3. Một số đặc tính cơ bản của chủ quyền quốc gia

Chủ quyền quốc gia là không thể phân chia và duy nhất
Chủ quyền quốc gia có tính tối cao
Chủ quyền quốc gia là bình đẳng
II. ẢNH HƯỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
1. Toàn cầu hóa:

Các thay đổi trong XH và trong nền kinh tế thế giới trên quy mô toàn cầu.
Khu vực hóa: hiện tượng/ khuynh hướng hợp tác/liên kết các nước và hình thành những nhóm/tổ chức khu vực hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: ASEAN, NAFTA, AFTA…
Toàn cầu hóa: Xu hướng làm các mối quan hệ trở nên ít bị ràng buộc bởi địa lý lãnh thổ: WTO, APEC…
(Theo Mạnh Ngọc Hùng, 2007, “Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh các quốc gia và khu vực”, Tạp chí Khoa học xã hội).
2. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến chủ quyền quốc gia
a. Ảnh hưởng tích cực

Tạo điều kiện, khả năng bảo vệ CQCG
Phát triển lực lượng SX  CNH, HĐH đất nước
Tiếp cận KH & CN tiên tiến, hiện đại của thế giới,
Học hỏi những kinh nghiệm quản lý xã hội
Phân bổ tài nguyên hợp lý
Mối quan hệ các nước gần gũi hơn
b. Ảnh hưởng tiêu cực

An ninh kinh tế:

Chèn ép & áp đặt quan hệ SX và XH lên nước khác -> Công cụ tài chính, thương mại
Thế mạnh của KHKT -> Tính bảo mật thông tin Quốc gia
Văn hóa truyền thông và bản sắc dân tộc

Giá trị VH những nước lớn được thừa nhận chung của các xã hội khác nhau.
Giá trị riêng của dân tộc bị xói mòn và mất dần ảnh hưởng.
An ninh Môi trường:

Tài nguyên cạn kiệt, bị xâm hại -> đe dọa các hoạt động kinh tế-xã hội.
Xã hội:
Phát triển và lan truyền của nhiều tệ nạn tội phạm quốc tế, khủng bố quốc tế,… -> tăng mối đe dọa tới sự ổn định và trật tự xã hội và cuộc sống con người
Chính trị:
Thẩm quyền và khả năng hành xử của quốc gia bị hạn chế.
Hệ thống chính trị và các thiết chế thay đổi kịp thời để phù hợp
Sự lợi dụng, can thiệp của thế lực bên ngoài vào các nước
3. Các quan điểm

Trung lập:

TCH là một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, vừa có những tác động tích cực và tiêu cực đối với tất cả các nước
Tận dụng các cơ hội và đối phó với những thách thức.
Lạc quan:
Củng cố chủ quyền (thông qua phát triển kinh tế, KHKT,…)
Chống TCH:
Khoét sâu hố ngăn cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, các nước
Đe dọa nền dân chủ và sự ổn định xã hội (đối nội, ngoại, giao dịch tuân theo một số quy tắc chung), uy hiếp độc lập tự chủ các quốc gia, phá hoại truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc,…
III. MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
GIẢI PHÁP

Có chiến lược tham gia vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế một cách chủ động tích cực với một “lộ trình " phù hợp.
Nhận biết mặt tích cực & tiêu cực của tiến trình TCH.
Xác định rõ chức năng, quyền hạn của cơ quan các chuyên trách.
Nhận biết được “năng lực nội sinh” (Chính sách pháp luật, các nguồn tài nguyên, tài chính…) để phát huy những mặt mạnh và hạn chế những mặt yếu trong quá trình tham gia TCH.
Những thành tựu của Việt Nam
Đề ra nhiều chính sách phù hợp: đầu tư, tài chính tiền tệ, cổ phần hóa các công ty NN tạo hành lang pháp lý để thu hút đầu tư của toàn xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài.
Nền kinh tế thị trường cạnh tranh làm thúc đẩy sản xuất tăng sản phẩm của xã hội về chất lượng và số lượng.
Đời sống của người dân tăng cao.
Củng cố và tăng cường ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thiết lập được các mối quan hệ tốt đẹp với các nước trong khu vực và thế giới
Sách và tài liệu tham khảo:
Sách toàn cầu hóa và sự tồn vong của Nhà nước – Nguyễn Văn Nam.
Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra với Việt Nam – TS. Phan Văn Rân và PGS,TS. Nguyễn Hoàng Giáp.
Chủ quyền quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế và vấn đề chủ quyền quốc gia của VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Ths.Trần Thăng Long – giảng viên Khoa LQT, trường ĐHLTPHCM;
Mạnh Ngọc Hùng, 2007, “Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh các quốc gia và khu vực”, Tạp chí Khoa học xã hội, http://chungta.com/Desktop.aspx/Chun...a_toan_cau_hoa
Đinh Quang Ty, 2007, “Toàn cầu hóa và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, http://chungta.com/Desktop.aspx/Chun...nh_te_Viet_Nam
Michael Watts, 2006, “Kinh tế thị trường là gì?“, Home
ICC – Internatioanl Chamber of Commcerce, 2006, “ICC brief on globalization”, 22 November 2000, ICC - The world business organization
Standford Encycpelodia of Philosophy, 2010, “Globalization”, Globalization (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
“Quyền tự chủ Quốc gia và chuẩn quốc tế trong kinh tế”, TaiLieu.VN: QUYỀN TỰ CHỦ QUỐC GIA VÀ CHUẨN QUỐC TẾ TRONG KINH TẾ Trong những lời buộc - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
GS.TS. Chu Văn Cấp – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, “Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta”, tạp chí Cộng sản số 71 năm 2004, http://thongtinphapluatdansu.wordpre...09/05/25/2959/
Bài luận Toàn cầu hóa môn học LLNN - Lớp 3B - Nhóm 5

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 03:05 AM
|