Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-28-2012, 08:10 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện xoá đói giảm nghèo huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện xoá đói giảm nghèo huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Số trang: 73
Dung lượng 87.25 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 3

I- CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐÓI, NGHÈO. 3
1- Quan niệm về đói, nghèo. 3
2- Các khái niện về đói nghèo. 4
2.1- Các khái niệm về nghèo. 4
2.2- Các khái niệm về đói. 6
II- CÁC QUAN NIỆM VỀ XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO. 7
1- Khái niệm về xoá đói, giảm nghèo. 7
1.1- Khái niệm về xoá đói. 7
1.2- Khái niệm giảm nghèo. 7
2- Phương pháp tính thu nhập bình quân đầu người. 7
3- Các tiêu thức và chuẩn mực đánh giá nghèo đói. 8
3.1- Các tiêu thức đánh giá nghèo đói. 8
3.2- Mức chuẩn đánh giá nghèo đói. 9
4- ý nghĩa của xoá đói giảm nghèo đối với các vấn đề trong đời sống xã hội. 12
4.1-Xoá đói giảm nghèo đối với sự phát triển kinh tế. 12
4.2-Đối với vấn đề chính trị - xã hội. 13
4.3-Đối với các vấn đề về văn hoá. 14
4.4-Xoá đói giảm nghèo với một số vấn đề khác có liên quan. 151. Bức tranh chung về nghèo đói trên thế giới. 17
2. Một số mô hình giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo trên thế giới
III- NGUYÊN NHÂN CỦA ĐÓI NGHÈO. 15
IV. TỔNG QUAN KINH NGHIỆM XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. 17
. 18
3- Những bài học kinh nghiệm rút ra trong công cuộc xoá đói giảm nghèo hiện nay. 22

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ĐÓI, NGHÈO Ở THUẬN THÀNH 25

I- ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRONG HUYỆN. 25
1- Đặc điểm và tình hình hoạt động củaUBND huyện. 25
2.1- Tình hình chung của huyện. 25
2.2-Tình hình tổ chức bộ máy từ huyện tới xã, thị trấn 25
2.3- Tình hình hoạt động tài chính của huyện trong những năm qua. 27
2.4- Trong thực hiện cải cách hành chính. 27
2- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 30
2.1- Tình phát triển kinh tế nông nghiệp: 30
2.2-Tình hình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 30
2.3-Tình hình phát triển thương mại và dịch vụ. 31
2.4-Các ngành văn hoá xã hội: 31
3. Những nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo trong huyện 32
3.1- Thất nghiệp gia tăng: 32
3.2- Thu nhập của người dân giảm: 33
3.3- Giảm sút chi tiêu xã hội: 33
II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG CUỘC XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO CỦA THUẬN THÀNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 34
1- Quy mô và sự biến động quy mô đói nghèo. 34
1.1- Theo huyện. 34
1.2- Theo khu vực. 35
1.3- Theo xã, thị trấn. 37
2- Nguyên nhân đói nghèo ở Thuận Thành. 40
2.1- Những nguyên nhân chung. 40
2.2- Những nguyên nhân trực tiếp. 41
III- CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TRONG CÔNG CUỘC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA THUẬN THÀNH. 43
1- Các chính sách, chương trình dự án đã và đang thực hiện ở Thuận Thành. 43
1.1- Các chính sách: 43
1.2- Các chương trình dự án: 44
2- Thành tựu đạt được của công tác xoá đói giảm nghèo. 44

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở THUẬN THÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI 48

I- QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO. 48
1- Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề xoá đói giảm nghèo đối với Việt Nam. 48
1.1- Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo đối với Việt Nam. 48
1.2- Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xoá đói giảm nghèo. 50
2- Quan điểm của Thuận Thành về xoá đói giảm nghèo. 51
2.1- Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo đối với Thuận Thành. 51
2.2- Quan điểm của Thuận Thành về xoá đói giảm nghèo. 51
II- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA CHÍNH PHỦ CŨNG NHƯ CỦA ĐẢNG BỘ, CẤP CHÍNH QUYỀN HUYỆN THUẬN THÀNH. 52
1- Phương hướng mục tiêu giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo của Chính phủ. 52
2- Phương hướng mục tiêu giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo của Đảng bộ cấp chính quyền huyện Thuận Thành. 54
III- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA HUYỆN THUẬN THÀNH HIỆN NAY VÀ TRONG THỜI GIAN TỚI. 55
1- Phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn. 55
2- Hoàn thiện hơn nữa hệ thống phúc lợi xã hội và hệ thống bảo trợ xã hội cho người nghèo. 61
2.1- Chính sách giải quyết việc làm: 61
2.2- Phát triển cơ cấu và cung cấp tín dụng cho người nghèo: 62
3- Phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng xã hội, trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. 65
4- Một số giải pháp khác. 66
5- Kiến nghị cá nhân. 68

KẾT LUẬN 69


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 04-06-2014, 04:57 PM
Junior Member
 
Tham gia: Apr 2014
Nơi Cư Ngụ: Thuận Thành - Bắc Ninh
Tổng số bài gởi: 2
Hay quá. Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 01:11 AM
|