Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-06-2011, 10:37 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở CTXD

LỜI MỞ ĐẦU

Trưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều những công ty khác trực thuộc sự quản lý của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 , công ty không những đã tự khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình trong cơ chế thị trường mà đã và đang có những bước đi vững chác trên mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên , trong quá trình phát triển , bên cạnh những thuận lợi trong môi trường kinh doanh như : nguồn lao động dồi dào , giá cả sức lao động rẻ ,cán bộ công nhân viên có thế mạnh về chuyên môn , về cơ sở vật chất được chính phủ quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt , được sự quan tâm kịp thời của tổng công ty và các cấp lãnh đạo….thì ngành xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng thấp kém, trang thiết bị kĩ thuật phục vụ thi công xây dựng lạc hậu , lỗi thời , và đặc biệt hơn cả là sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trong nội bộ ngành , mà bắt đầu cạnh tranh gay gắt ngay từ khi mới bắt đấu đấu thầu , kí hợp đồng. Chính vì nhận thấy tình hình nổi cộm hiện nay trong ngành xây dựng như vậy nên em đã đi sau tìm hiểu về thực trạng đấu thầu nơi công ty mình thực tập nhằm tìm ra cách thức đẩy mạnh hơn nữa năng lực cạnh tranh tronh đấu thầu cả công ty XDCTGT873 . Đó chính là lí do giúp em quyết tâm nghiên cưua đề tài này , đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873” .Với khoảng thời gian thực tập tại công ty xây dựng công trình giao thông 873, được sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú , anh chị ở công ty xây dụng công trình giao thông 873, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này . Trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện chuyên đề , không tránh khỏi có những thiếu sót và suy nghĩ chưa thấu đáo, em kính mong nhận được sự đánh giá và góp ý của cô giáo và các cô chú, anh chị để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô!
Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2005
MỤC LỤC
Trang

Lời mở đầu………. 1
Chương I. Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh
trong đấu thầu ……… 3
I. Khái quát chung về đấu thầu………. 3
1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu……. 3
2. Nguyên tắc và phương thức của đấu thầu……… 4
2.1.Nguyên tắc đấu thầu……………4
2.2. Phương thức đấu thầu……….4
3. Các loại hình đấu thầu……..6
Đặc điểm của đấu thầu xây lắp…………7
Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp………….7
Hồ sơ dự thầu xây lắp…………. 8
Tiêu chuẩn đấnh giá và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp……. 9
II. Thực tiễn của cạnh tranh trong đấu thầu ở các doanh nghiệp
xây dựng ……… 11
1. Vai trò của chủ thầu xây dựng……… 11
2. Hình thức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong
đấu thầu xây lắp …………… 12
3. Các tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh của các
doanh nghiệp xây dựng …….13
4. Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong
đấu thầu xây dựng …………14
Kinh nghiệm nhà thầu… 14
Số liệu tài chính………15
Gía dự thầu……16
Mức độ đáp ứng các mục tiêu của chủ đầu tư…. 17
Chương II. Thực trạng đấu thầu xây lắp ở công ty xây dựng
công trình giao thông 873 …….18
I. Giới thiệu chung về công tyXDCTGT 873 …………………… 18
1. Qúa trình phát triển của công ty trong thời gian qua……… 18
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty…….. 20
II. Tình hình đấu thầu ở công ty thời gian qua………. 27
1. Quy trình đấu thầu của công ty……….. 27
Khảo sát thị trường…………….27
Đơn dự thầu………….. 28
Hồ sơ mời thầu…. 28
Tham gia đấu thầu……… 29
Hoàn thiện và kí hợp đồng……… 29
2. Thực trạng đấu thầu diễn ra ở công ty XDCTGT873 ……… 29
3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đấu thầu
của công ty XDCTGT 873 ……33
3.1. Vốn và bố trí cơ cấu vốn…………. 33
3.2. Máy móc thiết bị và công nghệ…………35
3.3. Nguồn lực về con người…………36
4.Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh trong
đấu thầu của công ty XDCTGT 873 ……………. 37
4.1. Gía dự thầu …… 37
4.2. Năng lực tài chính……. 38
4.3. Năng lực kĩ thuật …….. 41
III. Đánh giá về tình hình đấu thầu và sức cạnh tranh trong
đấu thầu của công tyXDCTGT 873 thời gian qua ….. 42
1. Kết quả đạt được ………42
2. Những thuận lợi và khó khăn ………….46
2.1. Thuận lợi ……. 46
2.2 .Khó khăn …… 47
3. Đánh giá sức cạnh tranh của công ty so với
doanh nghiệp khác…………….. 48
Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao
sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty XDCTGT 873 …… 50
I. Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ……………. 50
1. Về giá dự thầu………… 50
2. Về huy động và sử dụng vốn có hiệu quả…….. 51
3. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị…….. 52
4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực………. 53
5. Tập trung mở rộng thị trường nâng cao uy tín của công ty………. 54
6. Tăng cường công tác quản lí chất lượng công trình và
giám sát thi công công trình……… 54
7. Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công …….. 55
II. Một số kiến nghị ………….. 56
1. Kiến nghị với Nhà nước……… 56
2. Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan….. 57
3. Kiến nghị với các cơ quan chính quyền địa phương nơi
có công trình thi công …… 57
4. Kiến nghị với tổng công ty XDCTGT 8 ………….. 58
Kết luận ……….59.

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:26 PM
|