Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-05-2012, 10:49 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Thực trạng lao động - việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY

Số trang: 34
Dung lượng 28.77 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA 2

I-/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2
1-/ Việc làm: 2
2-/ Dân số hoạt động kinh tế: 2
3-/ Người có việc làm: 2
4-/ Người thất nghiệp: 3
5-/ Tỷ lệ người có việc làm: 3
6-/ Tỷ lệ người thất nghiệp: 3
II-/ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA: 3

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY 5

1-/ Việt Nam là một nước nông nghiệp có lực lượng lao động nông thôn
khá đông đảo: 5
2-/ Mặc dù có lực lượng lao động đông đảo về số lượng, song chất lượng nguồn
lao động nông thôn lại hết sức khiêm tốn, nếu không muốn nói là còn yếu kém: 7
3-/ Về cơ cấu kinh tế, phân bố và sử dụng nguồn lao động: 9
4-/ Tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn đã và đang được thực hiện, nhằm tiến tới một nông thôn phát triển bền vững, kinh tế tăng trưởng, công bằng xã hội được thực hiện. Nó không tách rời với việc xoá đói giảm nghèo bởi người nghèo ở nông thôn chiếm phần lớn trong số người nghèo của cả nước. 11
5-/ Luồng di dân tự do từ nông thôn ra đô thị ngày càng tăng. Trong luồng
di dân gồm có người di dân thông thường và người di dân tạm thời: 12

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC NÔNG THÔN 14

1-/ Phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn nói riêng nhằm tạo mở việc làm. 14
2-/ Giải quyết việc làm ở nông thôn phải gắn bó hữu cơ với phát triển chất lượng lực lượng lao động: 15
3-/ Vấn đề tạo việc làm cho lao động ở nông thôn không thể tách rời khỏi vấn đề huy động vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh: 16
4-/ Cần phát triển và đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp: 17
5-/ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề ở nông thôn: 18
6-/ Các biện pháp về việc làm liên quan đến xoá đói giảm nghèo ở nông thôn: 19
7-/ Phát triển các trung tâm thông tin dịch vụ về việc làm: 20

KẾT LUẬN 22


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 04-25-2013, 07:10 PM
Junior Member
 
Tham gia: Apr 2013
Tổng số bài gởi: 2
Tôi đang cần tài liệu này để tham khảo. Cảm ơn các bạn

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:40 AM
|