Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-08-2012, 09:06 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Thực trạng doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Số trang: 32
Dung lượng 43.19 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: QUAN NIỆM CHUNG VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC (KTNN) 2

1. Quá trình hình thành kinh tế nhà nước 2
2. Quan niệm về Kinh tế nhà nước 3
2.1. Khái niệm về kinh tế nhà nước 3
2.2. Các bộ phận hợp thành và chức năng của từng bộ phận 3

CHƯƠNG II: TÍNH TẤT YẾU VÀ NỘI DUNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN 5

1. Tính tất yếu phải phát triển mạnh và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. 5
2. Vai trò chủ đạo của KTNN trong giai đoạn hiện nay 6
2.1. KTNN là lực lượng vật chất 6
2.2. Hoạt động của khu vực KTNN 6
2.3. Kinh tế nhà nước 7
2.4. KTNN 7

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9

1. Quá trình đổi mới doanh nghiệp ở nước ta 9
1.1. Giai đoạn 1980-1986 9
1.2. Giai đoạn 1986-1990 9
1.3. Giai đoạn 1990 đến nay 10
2. Trên cơ sở quá trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định. 12
2.1. Những thành tựu nước ta trong giai đoạn 1991-2001 về việc đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước 12
2.2. Những nguyên nhân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước 13
2.3. Những thay đổi về mặt quản lý - tổ chức quản lý 13
2.4. Chúng ta thực hiện đa dạng hoá: 14
3.1. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được doanh nghiệp nhà nước còn có những tồn tại chủ yếu 14
3.2. Những nguyên nhân của những tồn tại trên. 16

CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. 18

1. Các giải pháp chung đối với tất cả các bộ phận của kinh tế Việt Nam. 18
1.1. Nhận thức đúng đắn về kinh tế nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa. 18
1.2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư bản. 18
1.3. Cải cách hệ thống ngân hàng và tài chính. 18
1.4. Nâng cao phẩm chất và năng lực quản lý của toàn bộ lãnh địa chủ chốt trong khu vực kinh tế nhà nước. 19
1.5. Xây dựng cơ chế hợp tác có hiệu quả giữa doanh nghiệp nhà nước và khu vực dân doanh. 19
1.6. Nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho xã hội vừa là dựa trên nền kinh tế thị trường vừa đảm bảo vai trò của nhà nước. 19
1.7. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội. 19
2. Phương hướng đổi mới doanh nghiệp trong thời gian tới. 19
2.1. Doanh nghiệp nhà nước 19
2.2. Doanh nghiệp nhà nước 19
2.3. Phát triển doanh nghiệp nhà nước 20
3. Trên cơ sở các phương hướng đặt ra 20
3.1. Định hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh công ích. 20
3.2. Sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách. 21
3.3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh. 22
3.4. Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 23
3.5. Thực hiện giao, khoán kinh doanh, bán cho thuê, sát nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước. 24
4. Đổi mới nâng cao hiệu quả, hiệu quả quản lý của nhà nước và các cơ quan chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước. 24
4.1. Xác định rõ chức năng, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước 24
4.2. Phân định rõ ràng quyền của các cơ quan nhà nước. 24
4.3. Đào tạo và sử dụng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước. 25

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-24-2012, 12:16 AM
Junior Member
 
Tham gia: Oct 2012
Tổng số bài gởi: 1cảm ơn

bài của bạn rất có ích,cảm ơn nhé ^^!

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 02-23-2013, 01:19 PM
Junior Member
 
Tham gia: Feb 2013
Tổng số bài gởi: 1
cám ơn bạn nhiều

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:06 PM
|