Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-21-2012, 05:13 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự của Công Ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự của Công Ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

Số trang: 48
Dung lượng 79.7 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3

I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SPINDEX HÀ NỘI 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 3
2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị 5
3. Các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh: 5
4 . Đặc điểm về quy trình công nghệ. 6
5 . Một số kết quả đạt được của đơn vị trong nhữnh năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 6
5.1.Một số kết quả đạt được trong thời gian qua 6
5.2. Phương hướng: 8
II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SPINDEX HÀ NỘI 9
1.Hiện trạng chung của bộ máy đảm nhiệm công tác QTLĐ 9
1.1. Quan điểm của lãnh đạo công ty spindex về vai trò của công tác QTNL. 9
1.2. Tên gọi của bộ phận này trong công ty là : 9
Phòng hành chính nhân sự 9
1.3. Quy mô phòng nhân sự: có 11 nhân viên 9
1.4. Thông tin năng lực của phòng nhân sự 10
Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự 10
1.5.Nhiệm vụ chính của phòng nhân sự 11
1.6. Đánh giá chung về tổ chức công tác quản trị nhân lực của công ty 12
2. Quản lý thông tin nguồn nhân lực của công ty: 12
2.1. Cách thức cập nhật thông tin nhân sự: 12
2.2. Thông tin chung về nguồn nhân lực 13
3. Thù lao, phúc lợi cho người lao động 14
3.1. Tiền lương, tiền thưởng 14
3.1.2. Công tác định mức lao động tại công ty 14
3.1.3. Thang bảng lương trong công ty 15
3.1.4.Các hình thức và chế độ thưởng 17
3.1.5. Các chế độ phụ cấp lương đang áp dụng 19
3.1.6. Cách xách định đơn giá trả lương sản phẩm 19
3.1.7. Xây dựng quy chế trả lương 20
3.2. Phúc lợi cho người lao động. 22
3.2.1.Quan điểm của công ty về vấn đề phúc lợi cho người lao động 22
3.2.2.Quỹ phúc lợi và nguồn hình thành quỹ phúc lợi 22
3.2.3. Các trương trình phúc lợi 22
3.2.4. Thực tế triển khai các trương trình phúc lợi đã có ảnh hưởng lớn đến người lao động. Giúp họ gắn bó với công ty , các loại hình này giúp quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty 22

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SPINDEX HÀ NỘI 23

I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 23
1. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 23
1.1. KHÁI NIỆM: 23
1.2. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ : 24
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 25
2.1. Nội dung đào tạo và phát triển nhân sự 25
2.2. Một số phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự: 27
II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SPINDEX HÀ NỘI 28
1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 28
1.1. Quan điểm của lãnh đạo công ty về công tác đào tạo và phát triển 28
1.2. Đặc điểm về nguồn nhân lực 29
1.2.1.Về chất lượng lao động 30
2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 31
3. QUY MÔ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY SPINDEX 34
4. NGUỒN KINH PHÍ CHO ĐÀO TẠO : 34
5 . SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU ĐÀO TẠO 35
6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐÀO TẠO NHÂN LỰC : 36
7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SPINDEX. 37
7.1. Những ưu điểm trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Spindex Hà Nội 37
7.2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Spindex Hà Nội: 38
III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 38
1. Định hướng về Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 38
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển của công ty 40

KẾT LUẬN 43


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:22 PM
|