Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 04:55 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieThực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thcs tỉnh tuyên quang

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. .... 0
1. Lý do chọn đề tài .................................................. .................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu .................................................. ............................ 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .................................................. ...... 3
3.1 Khách thể nghiên cứu. .................................................. .................... 3
3.2 Đối tượng nghiên cứu. .................................................. .................... 3
4. Giả thuyết khoa học .................................................. .............................. 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.............................................. ................ 3
6. Phạm vi nghiên cứu .................................................. .............................. 3
7. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ...................... 4
8. Những đóng góp của đề tài .................................................. ................... 5
9. Cấu trúc của đề tài .................................................. ................................ 5
NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN .................................................. ................... 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH HĐGDNGLL CHO HỌC SINH THCS .............................................. 6
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................. . 6
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài .................................................. ..... 6
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước .................................................. ......... 9
1.2. Một số khái niệm công cụ .................................................. ................ 13
1.2.1. Hoạt động giáo dục .................................................. .................. 13
1.2.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ......................................... 15
1.2.3. Biện pháp thực hiện CHƯƠNG trình HĐGDNGLL ......................... 16
1.3. Một số vấn đề cơ bản về việc thực hiện CHƯƠNG trình
HĐGDNGLL ở trường THCS hiện nay. .................................................. . 20
1.3.1. CHƯƠNG trình HĐGDNGLL cho học sinh THCS ......................... 20
1.3.2. HĐGDNGLL với sự phát triển toàn diện nhân cách của học
sinh thcs .................................................. .................................... 25
1.3.3. Vai trò của giáo viên trong việc thực hiện CHƯƠNG trình
HĐGDNGLL. .................................................. ............................ 31
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện CHƯƠNG trình
HĐGDNGLL ở trường THCS .................................................. .... 32
1.4. Mối quan hệ giữa HĐGDNGLL với các hoạt động khác................ 39
1.4.1. HĐGDNGLL và hoạt động giáo dục trong gia đình, ngoài xã
hội .................................................. ............................................. 39
1.4.2. HĐGDNGLL và hoạt động dạy học chính khóa .......................... 39
1.4.3. HĐGDNGLL và các hoạt động khác trong nhà trường ............... 40
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .................................................. .............................. 41
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HĐGDNGLL Ở CÁC TRưỜNG THCS TỈNH TUYÊN QUANG ...................... 42
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế; văn hóa - giáo dục tỉnh
Tuyên Quang .................................................. .......................................... 42
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư. ........................................... 42
2.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hoá - giáo dục .......................................... 42
2.2. Thực trạng về việc thực hiện CHƯƠNG trình HĐGDNGL ở các
trường THCS huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang .................................. 44
2.2.1. Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp và kĩ thuật đánh giá. .... 44
2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng. .................................................. ..... 45
2.2.3. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân. ......................................... 71
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .................................................. .............................. 74
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HĐGDNGLL CHO HỌC SINH THSC TỈNH TUYÊN QUANG ..................... 75
3.1. Một số nguyên tắc để xây dựng biện pháp ......................................... 75
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học
THCS.............................................. ............................................. 75
3.1.2. Nguyên tắc thực hiện CHƯƠNG trình phù hợp với đăc trưng của
loại hình hoạt động và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa
tuổi học sinh THSC. .................................................. .................... 76
3.1.3. Nguyên tắc kết hợp sự điều khiển của giáo viên với sự tự điều
khiển hoạt động của học sinh. .................................................. ... 76
3.2. Một số biện pháp tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS tỉnh
Tuyên Quang .................................................. .......................................... 77
3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức cho học sinh và các lực lượng
giáo dục .................................................. ...................................... 77
3.2.2. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp nội dung của các môn
học khác .................................................. ..................................... 80
3.2.3. Đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL............................... 86
3.2.4. Biện pháp đa dạng hóa nội dung giảng dạy và các hình thức
tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh ............................................... 90
3.2.5. Biện pháp xây dựng quy trình thực hiện HĐGDNGLL ở trường THCS ... 95
3.2.6. Biện pháp thi đua, khen thưởng .................................................. 98
3.2.7. Biện pháp phát huy và sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho HĐGD ở nhà trường .................................................. 99
3.2.8. Biện pháp phối hợp giữa các lực lượng giáo dục để nâng cao
hiệu quả HĐGDNGLL .................................................. ............. 101
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .................................................. .... 102
3.4. Khảo nghiệm tính khoa học và tính khả thi của các biện pháp ......... 103
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm .................................................. ............ 104
3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm .................................................. .......... 104
3.4.3. Nội dung khảo nghiệm .................................................. ............ 104
3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm. .................................................. .... 105
3.4.5. Kết quả khảo nghiệm .................................................. .............. 105
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 .................................................. ............................ 110
KẾT LUẬN .................................................. ............................................... 111
KIẾN NGHỊ .................................................. .............................................. 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 02:32 AM
|