Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-07-2012, 08:15 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay

Số trang: 25
Dung lượng 24.6 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương1. Quan đIểm toàn diện của triết học mác-xít về qui luật quan hệ Sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

1.1. Lực lượng sản xuất :
1.2. Quan hệ sản xuất:
1.3. Quy luật về sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của Lực lượng sản xuất:
1.3.1. Tính chất và trình độ của Lực lượng sản xuất.
1.3.2. Lực lượng sản xuất quyết định Quan hệ sản xuất.
1.3.3. Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực lượng sản xuất .
1.3.4. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất . 1.4. CNTB dưới ánh sáng của quy luật về sự thích ứng giữa Quan hệ sản xuất và Lực lượng sản xuất

Chương II. Qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất với công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt nam.

2.1. Nhìn lại những sai lầm về qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất trước đại hội VI.
2.2.1. Đường lối phát triển Quan hệ sản xuất và Lực lượng sản xuất theo định hướng XHCN.
2.2. Phát triển Lực lượng sản xuất và xây dựng Quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN.
2.2.1. Thực trạng nguồn lực của Lực lượng sản xuất nước ta hiện nay.
2.2.2. Một số giải pháp phát triển Lực lượng sản xuất.
2.3.Xây dựng Quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN. 2.3.1. Tính tất yếu khách quan xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần.

Kết luận.


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 03:32 AM
|