Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-02-2012, 10:44 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

A.MỞĐẦUTrong thời đại xã hội nào, những ng­ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng­ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng­ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư­ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin đã nghiên cứu một cách toàn diện về các quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học đã tập chung nghiên c­ưú những nguyên tắc căn bản, những điều kiện, con đ­ường, hình thức, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa tư­ bản sang chủ nghĩa xã hội.

Từ vai trò to lớn của giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cóý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Tr­ước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ởĐông Âu và Liên xô, nhiều ng­ười đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

Trong giai đoạn mới hiện nay, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoáđang diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở trong thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quáđộ từ chủ nghĩa t­ư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động, tiêu cực… thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đ­ược đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, cả trên hai phương diện: lý luận và thực tiễn.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học, do đó nóđãđ­ược C.Mác - Ph.Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong trong quá trình phát triển của lịch sử thế giới. Xét trên ph­ương diện lịch sử, những nhận định và lý luận của các ông về giai cấp công nhân có tác dụng to lớn vàđúng đắn.Còn đối với n­ước ta, vấn đề trên đư­ợc Đảng ta rất chú trọng. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc, màđây còn là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên.

Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉảnh hư­ởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chếđộ kinh tế này sang chếđộ kinh tế khác … mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới.

Nh­ư vậy, vấn đềđặt ra là: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định là gì?Trên ph­ương diện lý luận và thực tiễn, nóđ­ược thể hiện ra sao? Vàđể củng cố và tăng cư­ờng sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cần phải tiến hành những biện pháp gì?

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

su_menh_lich_su_cua_giai_cap_cong_nhan

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 10:07 PM
|