Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 04:09 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieRèn luyện kĩ năng địa lí qua hướng dẫn học sinh làm các bài thực hành trong sách giáo khoa địa lí 12 thpt tỉnh thái nguyên

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu đề tài . 2
2.1. Mục đích nghiên cứu . 2
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .. 2
2.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài 2
3. Tình hình nghiên cứu đề tài 3
4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu đề tài 5
4.1. Quan điểm hệ thống 5
4.2. Quan điểm thày thiết kế, trò thi công 6
4.3. Phương pháp bản đồ 6
4.4. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 7
4.5. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu . 7
4.6. Phương pháp phân tích, tổng hợp 7
4.7. Phương pháp toán thống kê . 8
4.8. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 8
5. Những đóng góp và điểm mới của đề tài .. 8
6. Cấu trúc của luận văn . 9
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 10
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài. 10
1.1.1. Hoạt động nhận thức 10
1.1.2. Tích cực hóa hoạt động nhận thức 12
1.1.3. Phương pháp dạy học là cách tổ chức hoạt động nhận thức 13
1.1.4. Phương pháp dạy học địa lí ở nhà trường phổ thông 15
1.1.5. Thực hành địa lí thực chất là thày tổ chức, trò thi công . 18
1.1.5.1. Thực hành địa lí là gì?.. 18
1.1.5.2. Vai trò của các bài thực hành địa lí nói chung và địa lí 12 nói riêng 20
1.1.5.3. Thày thiết kế và tổ chức, trò thi công trong thực hành địa lí 12 24
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 26
1.2.1. Khái quát về tình hình KT- XH tỉnh Thái Nguyên .. 26
1.2.2. Đặc điểm đội ngũ GV, HS và cơ sở vật chất ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên.. 27
1.2.2.1. Giáo viên 27
1.2.2.2. Học sinh ..28
1.2.2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ..29
1.2.3. Tình hình giảng dạy và học tập địa lí hiện nay ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên 29
1.2.4. Yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Địa lí của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên 31
1.3. Tiểu kết chương 1. . 32
Chương 2. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ QUA MỘT SỐ DẠNG BÀI THỰC HÀNH TRONG CHưƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12 THPT.. 34
2.1. Đặc điểm của hệ thống kiến thức, kĩ năng địa lí 34
2.2. Cơ sở hình thành các kĩ năng thực hành địa lí 12 37
2.2.1. Kế thừa và phát triển các kĩ năng thực hành địa lí 38
2.2.2. Dựa vào đặc điểm, chương trình SGK Địa lí 12 và mục đích, yêu cầu của bài thực hành.. 38
2.2.3. Dựa vào đặc điểm tâm sinh lí của HS 42
2.2.4. Dựa vào trình độ chuyên môn cũng như khả năng sư phạm của GV 43
2.2.5. Dựa vào cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho việc rèn luyện kĩ năng địa lí .. 43
2.3. Rèn luyện kĩ năng địa lí qua các dạng bài thực hành trong SGK Địa lí 12 (Chương trình Chuẩn) ..43
2.3.1. Rèn luyện kĩ năng vẽ lược đồ Việt Nam 47
2.3.2. Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ và điền vào lược đồ trống một số nội dung kiến thức theo yêu cầu .. 55
2.3.3. Rèn luyện kĩ năng làm việc với số liệu thống kê và vẽ biểu đồ, nhận xét, giải thích .65
2.3.4. Rèn luyện kĩ năng thu thập, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau, phân tích, xử lí thông tin để viết một báo cáo ngắn theo chủ đề, trao đổi và thảo luận 92
2.4. Tiểu kết chương 2. 96
Chương 3. THỰC NGHIỆM Sư PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm . 97
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm . 97
3.3. Nguyên tắc thực nghiệm 98
3.4. Nội dung thực nghiệm 98
3.5. Tổ chức thực nghiệm 98
3.5.1. Chọn trường thực nghiệm 98
3.5.2. Chọn bài thực nghiệm 99
3.5.3. Chọn lớp thực nghiệm .100
3.5.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm 100
3.6. Kết quả và đánh giá kết quả thực nghiệm .101
3.6.1. Kết quả thực nghiệm 101
3.6.2. Nhận xét, đánh giá kết quả thực nghiệm 103
3.7. Tiểu kết chương 3. 104
KẾT LUẬN
1. Kết quả nghiên cứu của đề tài .. 106
2. Những tồn tại 107
3. Hướng mở rộng của đề tài 108
4. Kiến nghị . 109
Danh mục công trình đã công bố của tác giả.110
Tài liệu tham khảo 111
Phụ lục 114


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 11:39 PM
|