Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-02-2011, 12:28 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty aasc

NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Mỗi khoản mục trên báo cáo tài chính đều quan trọng và cung cấp nhiều thông tin về tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng hoá, khoản mục hàng tồn kho là một khoản mục trọng yếu, ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Vì đây là một trong những công cụ để doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận theo mong muốn của mình, và đây là một khoản mục nhạy cảm với gian lận, sai sót. Do đó, kiểm toán hàng tồn kho cũng là một quy trình khá phức tạp. Em chọn đề tài này nhằm hiểu hơn về cách thức kiểm toán hàng tồn kho và cách quản lý, hạch toán hàng tồn kho.
Đề tài gồm ba chương :
Chương 1 : các kiến thức kế toán về hàng hoá, vật tư, công cụ…; đặc điểm của hàng tồn kho; các sai phạm thường xảy ra đối với hàng tồn kho; hàng tồn kho được kiểm soát như thế nào; cách thức thực hiện một quy trình kiểm toán hàng tồn kho.
Chương 2 : tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn kiểm toán tại công ty AASC và thực tế kiểm toán tại khách hàng.
Tài liệu hướng dẫn kiểm toán: để thực hiện kiểm toán kiểm toán viên phải
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của hàng tồn kho thông qua các bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tiến hành xác lập mức độ trọng yếu.
- Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát.
- Thực hiện chương trình kiểm toán : bao gồm các hướng dẫn về chứng kiến kiểm kê và chương trình kiểm toán.
Cách thức tiến hành thực tế tại khách hàng : lựa chọn một công ty tương đối lớn và có hàng tồn kho đa dạng, phong phú, có nhiều chủng loại hàng hoá, một quy trình sản xuất cho ra nhiều loại sản phẩm để đánh giá các bước thực hiện một quy trình kiểm toán hàng tồn kho.
Chưong 3 : nhận xét và kiến nghị
Công ty đã xây dựng một quy trình kiểm toán khá hoàn chỉnh. Và để tiết kiệm thời gian và hỗ trợ các kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán, công ty đã thiết lập hệ thống bảng câu hỏi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính, ngoài ra công ty còn thiết kế chương trình xác lập mức độ trọng yếu. Về chương trình kiểm toán, chương trình này được xây dựng một cách tổng quát áp dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh mà kiểm toán viên sẽ điều chỉnh.
Tuy công ty quy định đầy đủ các bước thực hiện như theo chuẩn mực, nhưng trên thực tế kiểm toán viên thường bỏ qua các bước đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, xác lập mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán đi thẳng vào các thự nghiệm chi tiết. Vì thế, mẫu kiểm toán là tương đối lớn. Mặc dù, thử nghiệm cơ bản là bước thực hiện trọng tâm nhưng nếu quá chú trọng bước này thì hiệu quả kiểm toán không cao. Nhưng với tình hình hiện nay, các doanh nghiệp cần kiểm toán ngày càng nhiều, và thường tập trung kiểm toán vào các tháng 2,3,4 và nhân sự không đủ nên để thực hiện đầy đủ các bước là không thể và không phù hợp với chi phí kiểm toán. Do đó, để tăng thêm tính trung thực và hợp lý của số dư hàng tồn kho trên báo cáo tài chính, kiểm toán viên chủ yếu mở rộng các thử nghiệm chi tiết.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Nhận xét của hội đồng bảo vệ
Lời mở đầu
Mục lục
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Khái niệm hàng tồn kho
Theo Chuẩn mực kế toán số 02, hàng tồn kho là những tài sản:
a. Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;
b. Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang;
c. Nguyên liệu, vật liệu, công dụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.
Hàng tồn kho bao gồm:
-Hàng hoá mua về để bán: hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hoá gửi gia công chế biến;
-Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán;
-Sản phẩm dở dang:sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa nhập kho thành phẩm;
-Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường.
-Chi phí dịch vụ dở dang

2. Đặc điểm và các tài khoản sử dụng
2.1 Đặc điểm
2.2 Các tài khoản sử dụng

3. Xác định giá trị hàng tồn kho
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho.
Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Phương pháp tính giá thành sản phẩm.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Trình bày báo cáo tài chính.
4. Một số sai phạm tiềm tàng phổ biến đối với hàng tồn kho
Xét duyệt phiếu yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng không do người có thẩm quyền ký duyệt dẫn đến việc mua hàng không phù hợp với yêu cầu, không đúng thời điểm gây lãng phí.
Người chịu trách nhiệm mua hàng thông đồng với nhà cung cấp mua hàng với giá cao để hưởng hoa hồng.
Người mua hàng kiêm nhiệm việc nhận hàng, do đó họ cấu kết với nhà cung cấp và nhận hàng không đúng quy cách, kém phẩm chất…, hay việc phân công người nhận hàng không có trình độ chuyên môn về chất lượng, cả hai trường hợp đều gây thiệt hại cho quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty.
Kho không được kiểm tra chặt chẽ, do đó thủ kho dễ dàng tráo đổi hàng hoá trong kho vì lợi ích các nhân. Ngoài ra, do không được kiểm tra và tổ chức bảo quản tốt, hàng hoá trong kho dễ bị hư hỏng, giảm phẩm chất.
Thủ kho thông đồng với các trưởng bộ phận sản xuất, xuất kho vật liệu, công cụ…, hay nhân viên ở các phân xưởng lấy cắp vật tư, thành phẩm tại phân xưởng sản xuất để đem ra ngoài bán.
Khi giao hàng cho người vận chuyển không làm biên bản giao hàng, do đó người vận chuyển có thể đổi hàng của doanh nghiệp.
Các chứng từ không được đánh số trước, liên tục gây ra sự trùng lắp, nhầm lẫn. Số liệu kế toán không được theo dõi liên tục, hàng ngày gây ra áp lực công việc vào mỗi kỳ báo cáo, dẫn đến việc ghi nhầm số liệu, ghi trùng lắp các nghiệp vụ phát sinh.
Doanh nghiệp sử dụng phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho không nhất quán giữa các thời kỳ để điều chỉnh giá trị hàng tồn kho và kết quả kinh doanh theo ý muốn.

5. Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
5.1 Kiểm soát vật chất
5.2 Kiểm soát quá trình ghi chép
5.3 Các thủ tục kiểm soát

6. Mục tiêu của việc kiểm toán hàng tồn kho

7. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho
7.1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
7.2 Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán
7.3 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
7.4 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản

CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÌNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

1. Gíơi thiệu về Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
1.1 Lịch sử hình thành công ty AASC
1.2 Cơ cấu tổ chức
1.3 Đội ngũ chuyên gia
1.4 Hợp tác phát triển
1.5 Quan hệ khách hàng
1.6 Các dịch vụ cung cấp

2. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty AASC
2.1 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trên lý thuyết là hai bước riêng biệt và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên trên thực tế hai bước này được tiến hành lồng vào nhau, trong khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, kiểm toán viên cũng đồng thời đánh giá được hệ thống này vận hành ra sao và tiến hành lập chương trình kiểm toán cho phù hợp.
AASC cũng xây dựng cho mình một chương trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp các kiểm toán viên thực hiện dễ dàng hơn trong công việc này. Đối với khoản mục hàng tồn kho, thông qua các câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên có cái nhìn tổng quan về cách tổ chức kho bãi, cách thức quản lý trong sản xuất, quy trình mua hàng, bán hàng. Các thông tin này là cơ sở cho kiểm toán viên ước lượng được rủi ro kiểm soát, rủi ro tiềm tàng, phạm vi của các thủ tục kiểm toán.
Dưới đây là các câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của AASC, cung cấp các thông tin cần thiết cho một quy trình kiểm toán hàng tồn kho:
2.1.1 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kho hàng
Đây là các câu hỏi cung cấp các hiểu biết về tổ chức kho bãi; cách bảo vệ kho; cách tổ chức và bảo quản hàng hoá, cách bổ nhiệm nhân sự ở kho, các phương pháp kiểm soát hàng nhập vào và xuất ra.
2.1.2 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng
Bán hàng và mua hàng là hai quy trình liên quan đến nhiều khoản mục, thông qua tìm hiểu hai quy trình này, người kiểm toán sẽ khái quát được chính sách mua bán hàng và cách thức kiểm soát của đơn vị để đảm bảo là nghiệp vụ mua bán thực tế xảy ra; được xét duyệt rõ ràng; hàng thực mua, thực nhập; hàng mua vào được kiểm nhận đầy đủ, đúng quy cách.
2.1.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng
2.1.4 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quản lý sản xuất
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai thông tin mà nhà quản lý đặc biệt quan tâm, nó phản ánh tính hiệu quả và chất lượng của các công việc hoàn thành, phản ánh năng lực sản xuất, tay nghề của công nhân, khả năng sinh lời của các sản phẩm. Qua tìm hiểu cách thức quản lý sản xuất kiểm toán viên có thêm những hiểu biết về cách kiểm soát chi phí của nhà quản lý, tìm ra ưu nhược điểm của hệ thống quản lý này để khoanh vùng kiểm toán.
2.2 Đánh giá rủi ro kiểm toán và xác lập mức trọng yếu
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là cơ sở, nền tảng cho kiểm toán viên đánh giá rủi ro kiểm toán. Nếu doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt thì rủi ro kiểm soát và rủi ro tiềm tàng thấp, kiểm toán viên sẽ thu hẹp cỡ mẫu và mức sai sót trọng yếu tăng lên. Ngược lại, doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém thì dẫn đến rủi ro kiểm toán cao, trường hợp này kiểm toán viên sẽ hạ mức sai sót có thể chấp nhận xuống và mở rộng các thử nghiệm chi tiết. Vấn đề đặt ra mức sai sót có thể chấp nhận được xác định như thế nào? Có nhiều cách để xác định mức trọng yếu. Mỗi công ty thiết lập riêng cho mình một chương trình xác định mức trọng yếu.
AASC cũng có một chương trình xác định mức trọng yếu riêng biệt. Dựa trên các thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chương trình tự xác định mức trọng yếu cho từng khoản mục và mức trọng yếu cho tổng thể báo cáo tài chính.
2.3 Thử nghiệm kiểm soát
Dựa trên hiểu biết về kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán viên tiến hành các thử nghiệm kiểm soát. Tuy nhiên trên thực tế, do thời gian kiểm toán có hạn nên kiểm toán viên thường bỏ qua thử nghiệm kiểm soát và đi thẳng vào thực hiện các thử nghiệm cơ bản. Trong quá trình thực hiện các thử nghiệm cơ bản kiếm toán viên cũng đồng thời thực hiện thử nghiệm kiểm soát ( thử nghiệm đôi ).
2.4 Chương trình kiểm toán hàng tồn kho
2.4.1 Chứng kiến kiểm kê
Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho là một trong những thủ tục kiểm soát then chốt của đơn vị nhằm xác định số lượng và chất lượng hàng tồn kho. Kết quả kiểm kê có ảnh hưởng trực tiếp đến báo cáo tài chính của đơn vị. Do đó trên phương diện kiểm toán báo cáo tài chính, việc chứng kiến quá trình kiểm kê của kiểm toán viên là một thủ tục rất hữu hiệu và quan trọng, có thể cung cấp những bằng chứng đáng tin cậy về các mục tiêu đảm bảo sự hiện hữu, đầy đủ và đánh giá đối với hàng tồn kho.
Hiểu được tầm quan trọng của kiểm kê hàng tồn kho, AASC đã xây dựng cho mình một chương trình chứng kiến kiểm kê. Trong chương trình nêu rõ mục tiêu của công việc, các bước công việc cần thực hiện và mỗi bước tiến hành đều có hướng dẫn cụ thể giúp cho quá trình kiểm kê đạt hiệu quả và phản ánh trung thực hàng tồn kho của doanh nghiệp được kiểm toán, ngoài ra còn cung cấp cho kiểm toán viên những hiểu biết về đặc điểm hàng hoá mà doanh nghiệp đang kinh doanh, cách thức tổ chức kho hàng có hợp lý, cách bảo quản hàng hoá tốt hay không, cách thức bảo vệ và kiểm soát kho có chặt chẽ hay không.
2.4.2 Hàng tồn kho và dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Theo BCTC khoản mục hàng tồn kho bao gồm: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 611 (đối với kiểm kê định kỳ ), do đó khi kiểm toán thì các tài khoản này sẽ được kiểm tra. Tuy nhiên, theo chương trình kiểm toán của AASC, thì khoản mục hàng tồn kho được tách làm hai phần riêng biệt : hàng tồn kho và dự phòng giảm giá hàng tồn kho (151, 152, 153, 155, 156, 157, 159) ; chi phí sản xuất, tính giá thành, sản phẩm dở dang (621, 622, 627, 154).
Mỗi chương trình kiểm toán đều đưa ra các mục tiêu cần đạt đến của công việc, nhiều bước làm việc, mỗi bước đều được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng những công việc cần thực hiện, các tài liệu cần thu thập, các điểm cần chú ý, các dấu hiệu bất thường, những mục tiêu thoả mãn. Ngoài ra, chương trình còn đưa ra nhiều bước thay thế khi một số bước công việc không thực hiện được tại thời điểm kiểm toán nhằm bảo đảm công việc kiểm toán được thực hiện có hiệu quả cao nhất. Tuỳ theo đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp và kinh nghiệm xét đoán của từng người, kiểm toán viên sẽ lựa chọn cách thức kiểm cho phù hợp. Kết cấu của một chương trình kiểm toán đều có mục tiêu cần đạt được, thủ tục phân tích, thử nghiệm chi tiết, phần kết luận.
2.4.3 Chi phí sản xuất, tính giá thành, sản phẩm dở dang
Cách tham chiếu và trình bày hồ sơ của AASC
3. Thí dụ minh hoạ
3.1 Giới thiệu về Công ty ABC
3.2 Các công việc đã thực hiện để kiểm toán khoản mục hàng tồn kho
3.3 Nhận xét

CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét
1.1 Ưu điểm
1.1.1 Về công ty
1.1.2 Về quy trình kiểm toán
1.1.3 Về cách thức tiến hành kiểm toán hàng tồn kho
1.2 Một số điểm còn tồn tại trong thực tế
2. Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOCác đề tài khác liên quan đến đề tài hàng tồn kho:


DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO - tài khoàn 159
QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO - Kiểm toán nội bộ
Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty aasc
Thủ tục kiểm sóat hàng tồn kho - kiểm toán nội bộ
Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm soát nội bộ chu trình hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ
QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO - Kiểm toán nội bộ

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-27-2012, 11:37 PM
Junior Member
 
Tham gia: Nov 2012
Tổng số bài gởi: 1
huhu. down bài viết này về ntn nhỉ???

Trả Lời Với Trích Dẫn
mangto - 11:37 PM 12-17-2012
sao mình không thấy chỗ để download về nhỉ
mangto - 11:37 PM 12-17-2012
sao mình không thấy chỗ để download về nhỉ
 
  #3  
Old 11-12-2013, 10:13 AM
Junior Member
 
Tham gia: Nov 2013
Tổng số bài gởi: 1
hixxxx bạn nào biết cách download bài viết này hum? chỉ mình với thấy cái dàn ý chi tiết hay quá!!!!

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:50 PM
|