Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-20-2012, 09:54 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp-Thực trạng và giải pháp

Quy trình cho vay và thẩm định tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Bách Khoa – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện


LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY CỦA DOANH NGHIỆP.. 4

1.1.1. Khái niệm về quy trình cho vay. 4

1.1.2. Quy trình tín dụng cơ bản. 6

1.1.3. Ý nghĩa của quy trình cho vay. 19

1.2. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 20

1.2.1. Khái niệm tín dụng Doanh nghiệp. 20

1.2.2. Nguyên tắc tín dụng Doanh nghiệp. 21

1.2.3. Điều kiện xin cấp tín dụng Doanh nghiệp. 22

1.2.4. Các loại hình Doanh nghiệp được cấp tín dụng. 22

1.2.5. Phân loại tín dụng Doanh nghiệp. 23

1.2.6. Phương pháp thẩm định tín dụng Doanh nghiệp. 24

1.2.7. Mục tiêu của thẩm định tín dụng. 24

1.2.8. Ý nghĩa của việc thẩm định tín dụng Doanh nghiệp. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 27

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 27

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý. 28

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Bách Khoa. 29

2.2. QUY TRÌNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 312.2.1. Lập hồ sơ vay vốn. 31

2.2.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn. 32

2.2.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/dự án đầu tư 34

2.2.4. Kiểm tra, xác minh thông tin. 34

2.2.5. Phân tích ngành. 35

2.2.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn. 35

2.2.7. Phân tích, thẩm định phương án kinh doanh/dự án đầu tư. 37

2.2.8. Các biện pháp bảo đảm tiền vay. 38

2.2.9. Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng là Doanh nghiệp. 40

2.2.10. Lập Báo cáo thẩm định cho vay. 40

2.2.11. Giải ngân. 41

2.2.12. Thu nợ và giám sát tín dụng. 41

2.2.13. Thanh lý tín dụng. 41

2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 42

2.3.1. Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Bách Khoa. 42

2.3.2. Tổng dư nợ cho vay tại Chi nhánh Bách Khoa. 43

2.3.3. Tình hình nợ xấu tại Chi nhánh Bách Khoa. 45

2.4. NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 46

2.4.1. Nhận xét tổng quan. 46

2.4.2. Vấn đề nảy sinh khi kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn. 47

2.4.3. Cách xác định hạn mức tín dụng (trường hợp Doanh nghiệp vay theo hạn mức tín dụng) 48

2.4.4. Vấn đề thẩm định tài sản đảm bảo. 52

2.4.5. Vấn đề thẩm định năng lực tài chính. 53

2.4.6. Thẩm định phương án kinh doanh. 57

2.5. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 59

2.5.1. Những thành tựu đã đạt được. 592.5.2. Những khó khăn và hạn chế. 62

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 68

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH BÁCH KHOA TRONG THỜI GIAN TỚI. 68

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHO VAY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BÁCH KHOA.. 69

3.2.1. Giải pháp từ phía Agribank Việt Nam nói chung và Chi nhánh Bách Khoa nói riêng 70

3.2.2. Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan có thẩm quyền. 81

3.2.3. Kiến nghị đối với các Doanh nghiệp. 86

KẾT LUẬN.. 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 90
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:26 PM
|