Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-30-2012, 05:37 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieQuá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá

Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất và lần thứ hai. Hai cuộc các mạng khoa học kỹ thuật đã tạo nên nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chinh trị và xã hội như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới ... Mà tất cả các quốc gia có thu và vận dụng nó vào đất nước mình đua đất nước minh trở thành một cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH ,nền kinh tế vẫn còn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của nền kinh tế phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trông lúa. Nền công nghiệp chua có đong góp nhiều cho nền kinh tế. Do đó muốn đưa nước ta trở thành một cương quốc kinh tế sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới thì quá trình công nghiệp hoá lá một tất yếu khách quan.
Chính tầm quan trọng của CNH-HĐH to lớn như vậy là lý do mà em lựa chọn “Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá”


A-ĐẶT VẤN ĐỀ
B-NỘI DUNG
I.Cơ sở của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1.Cơ sở lý luận của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
a.Lực lượng sản xuất
b.Vai trò của lực lượng sản xuất
2.Cơ sở thực tiễn của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá
II. Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta
1.Khái niệm
2.Tính tất yếu khách quan
II. NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM
1. Những nội dung cơ bản của CNH-HDH trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) Việt Nam
a. Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH trên cơ sở thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại
b. Xây dựng cơ sở kinh tế hiện đại và hợp lý
2. Những nội dung cụ thể của công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta trong những năm trước mắt
a. Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
b. Phát triển công nghiệp xây dựng
c. Cải tạo, mở rộng nâng cấp và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất của nền kinh tế
d. Phát triển nhanh du lịch, các ngành dịch vụ
e. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại
IV. Những tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện hoá
1.Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả
2. Đào tạo nguồn nhân lực
3. Phát triển khoa học và công nghệ
4. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại
5.Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá.doc

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:42 AM
|