Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-24-2012, 08:03 PM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động


CƠ QUAN QUẢN LÝ:.......
TÊN DOANH NGHIỆP:....
Mã số quản lý lao động: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày .... tháng .... năm 200...

PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:02/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 16/02/2006)

1. Tên doanh nghiệp:
2. Loại hình doanh nghiệp: ................................. Năm thành lập:
3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):
Số Điện thoại: .................................................. ... Fax:
4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu:
5. Tổ chức Công đoàn:
Đã thành lập [ ] Chưa thành lập [ ]
Năm thành lập: .........................

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Các loại báo cáo định kỳ.

1.1. Khai trình, báo cáo định kỳ về tuyển dụng, sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng LĐTBXH):
Có [ ] Không [ ]
1.2. Báo cáo định kỳ về công tác Bảo hộ lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng LĐTBXH):
Có [ ] Không [ ]
1.3. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng LĐTBXH):
Có [ ] Không [ ]

2. Lao động:
2.1. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm tự kiểm tra: ...................................

Trong đó:
- Lao động nữ:.................... người
- Lao động chưa thành niên:.................... người
- Lao động là người cao tuổi:.................... người
- Lao động là người tàn tật:.................... người
- Lao động là người nước ngoài:.................... người

Trong đó:
+ Thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động: người
+ Đã được cấp giấy phép lao động: người
- Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người
- Lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:.................... người

2.2. Số lao động phải giao kết HĐLĐ: ...................... người
- Số lao động đã ký kết HĐLĐ: .................. người , chia ra:
+ HĐLĐ không xác định thời hạn:
+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 12 tháng đến 36 tháng:
+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng:
+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 3 tháng:
- Số lao động chưa ký HĐLĐ: .................... người, lý do:
- Số lao động đã được cấp sổ lao động: người

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 09:43 PM
|