Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-10-2011, 11:59 AM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : CƠ SỎ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN .

- 1.1 Lý luận cơ bản về phát triển bền vững kinh tế - xã hội ;

1.2 Cơ sở khoa học của phát triển bền vững ngành thủy sản;

1.3 khái quát tình hình sản xuất và tiêu thụ sản xuất trên thế giới ;

1.4 Kinh nghiệm một số nước phát triển bền vững ngành thủy sản và vận dụng ở Việt Nam ;

1.5 Ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong chiến lược phát triển kinh tế

- xã hội ở Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long .

- CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHỮNG NĂM QUA .

- 2.1 Tổng quan về đồng bằng sông cửu long và tiềm năng phát triển thủy sản ;

2.2 Thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua ;

2.3 Một số vấn đề rút ra từ phân tích thực trạng phát triển bền vững ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua .

- CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2015 .

- 3.1 Dự báo tình hình sản xuất, tiêu thu thủy sản và những thách thức đối với phát triển bền vững ngành thủy sản trong bối cảnh toàn cầu hóa .

- KẾT LUẬN .

- TÀI LIỆU THAM KHẢO .

- PHỤ LỤC

TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-04-2013, 09:04 PM
Junior Member
 
Tham gia: Dec 2012
Tổng số bài gởi: 1
link die rồi, huhu

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:42 AM
|