Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-11-2012, 08:51 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển VN

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển VN giai đoạn 2011-2015LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN
CHƢƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT
1. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược
1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược
1.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
1.3. Các nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược
2. Công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược
2.1. Mô hình cơ bản của quản trị chiến lược
2.2. Hai công cụ cơ bản của quản trị chiến lược
2.2.1. Mô hình Delta Project
2.2.2. Bản đồ chiến lược
2.2.3. Các công cụ hỗ trợ khác
2.2.4. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Delta Projec và Bản đồ chiến lược
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu
2. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp
2.2. Tìm kiếm dữ liệu sơ cấp
3. Phương pháp xử lý số liệu
3.1. Cách xử lý dữ liệu thứ cấp
3.2. Cách xử lý dữ liệu sơ cấp
4. Phân tích và đánh giá số liệu, sử dụng một số công cụ hỗ trợ
4.1. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô
4.1.1. Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh
4.1.2. Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT
5. Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phương pháp nghiên cứu
CHƢƠNG 4. THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) THEO MÔ HÌNH DELTA PROJECT
1. Giới thiệu về BIDV
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV
5
1.2. Các sơ đồ về tổ chức, lĩnh vực hoạt động chính
2. Định vị chiến lược của BIDV
2.1. Lựa chọn chiến lược
2.2. Tầm nhìn, sứ mệnh
2.3. Phương châm hành động
2.4. Giá trị cốt lõi
2.5. Sử dụng mô hình PEST để phân tích môi trường hoạt động của BIDV Việt
Nam
3. Đánh giá chiến lược hiện tại của BIDV thông qua các yếu tố của mô hình Delta
Project và Bản đồ chiến lược
3.1. Định vị tam giác chiến lược
3.2. Sứ mệnh, mục tiêu của BIDV
3.3. Cơ cấu ngành và xác định vị trí cạnh tranh của BIDV trong ngành ngân
hàng – tài chính
3.4. Khách hàng mục tiêu
3.5. Kế hoạch kinh doanh
3.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV những năm vừa qua
3.7. Hàng năm có đổi mới và cải tiến những gì
3.8. Vẽ mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược hiện tại của BIDV Việt
Nam
CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC PHÁT
TRIỂN KINH DOANH CỦA BIDV
1. Bình luận chiến lược kinh doanh của BIDV
2. Tính hiệu quả của chiến lược cạnh tranh của BIDV Việt Nam
3. Những khó khăn ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược của BIDV
CHƢƠNG 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
1. Đề xuất chiến lược kinh doanh của BIDV đến năm 2015
2. Kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh của BIDV Việt Nam
CHƢƠNG 7. KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Một số mô hình
Phụ lục 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của BIDV
Phụ lục 3: Phần phân tích thễm
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:53 PM
|