Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-14-2012, 10:31 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện quản lý và sử dụng lao động tại Công ty

Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện quản lý và sử dụng lao động tại Công ty

Số trang: 82
Dung lượng 131.69 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.

1. Khái niệm về nhân lực và quản lý nhân lực
2. Ý nghĩa của quản lý nhân lực
3. Nội dung của quản lý nhân lực trong doanh nghiệp
4. Các quy định về sử dụng nguồn lao động
5. Xác định nhu cầu lao động trong doanh nghiệp
6. Nội dung phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động
6.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích yếu tố lao động
6.2 Nội dung phân tích
6.2.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động
6.2.2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
6.2.3 Phân tích tình hình sử dụng phân công lao động.
6.2.4 Phân tích năng xuất lao động
6.3 Một số phương pháp dùng để phân tích về lao động và quản lý lao động
7. Một số công thức đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
8. Phương pháp nâng cao năng xuất lao động
9. Chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực
9.1 Tuyển dụng nhân viên
9.2 Đào tạo

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

A. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÍ NGHIỆP
1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
3. Kết cấu sản xuất, sơ đồ công nghệ sản xuất của Công ty
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
5. Tình hình nguyên vật liệu, tài sải cố định của Công ty
6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA XÍ NHIỆP
1. Tình hình lao động của Công ty
2. Chính sách hoạch định nguồn nhân lực của Công ty
2.1 Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh
2.1.1Xác định nhu cầu lao động trực tiếp
2.1.2Yêu cầu nhân lực ở khâu gián tiếp
3. Chính sách tuyển dụng lao động của Công ty
3.1 Đối với công nhân sản xuất trực tiếp
3.2Đối với lao động gián tiếp
4. Tình hình thực hiện công tác đào tạo lao động của Công ty
4.1. Tình hình phân công và hiệp tác lao động tại Công ty
4.2. Điều kiện làm việc của công nhân sản xuất
Định mức thời gian lao động
Phân tích tình hình sử dụng lao động của Công ty
1. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
2. Tình hình tổ chức, quản lý sử dụng lao động tại Công ty
3. Phân tích năng xuất lao động
4. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
5. Tình hình kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP

1. Một số đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng lao động
2. Một số phương hướng phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện công tác sử dụng lao động
3. Một số biện pháp cụ thể
3.1 Biện pháp 1: Giảm thời gian lao động do thiếu hàng
3.2. Biện pháp 2: Giảm thời gian nghỉ không có lý do

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:52 PM
|