Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-07-2011, 08:42 AM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU
Thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển sang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Với cơ chế này đã tạo ra cho các doanh nghiệp của Việt Nam có quyền tự chủ kinh doanh,phát huy được tính sáng tạo của doanh nghiệp. Tuy nhiên cơ chế này cũng đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức mới trong việc đối đầu với cạnh tranh và buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại phải kinh doanh đạt hiệu quả cao trong tất cả các chỉ tiêu của mình.
Công ty Cổ phần may Thăng Long là công ty được thành lập từ trong những năm kháng chiến (1958) với bề dày hoạt động lâu năm của mình, công ty đang trên đà phát triển mạnh khảng định chỗ đứng của mình trên thị trường, trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp may Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động công ty không phải không gặp những khó khăn. Qua quá trình thực tập tại công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm đã giúp em lựa chọn đề tài: "Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005" làm chuyên đề thực tập.
Bằng những hiểu biết của mình cùng với những kiến thức đã đựơc trang bị trong quá trình học tập em đã cố gắng hoàn thành chuyên đề này một cách tốt nhất. Tuy nhiên với sự giới hạn trong kiến thức, đề tài không tránh khỏi những sai lầm và hạn chế. Vì vậy em mong nhận được sự nhận xét và chỉ bảo của các thầy cô.
Ngoài lời mở đầu, đề tài còn bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
Chương I: Khái quát về công ty cổ phần may Thăng Long
Chương II: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần may Thăng Long
Chương III: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh
MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I: Khái quát về công ty cổ phần may Thăng long 2
1. Điều kiện và hoàn cảnh ra đời: 2
2.Các giai đoạn phát triển của công ty: 3
3. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty 8
3.1.Nhiệm vụ: 8
3.2 Chức năng: 8
3.3 Quyền hạn: 9
3.4 Phạm vi hoạt động: 10
Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần may Thăng Long 11
I. Các đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh 11
1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 11
2. Đặc điểm về đội ngũ lao động 13
3. Đặc điểm sản phẩm của công ty 16
4. Đặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm 17
5. Đặc điểm nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty may Thăng Long 18
6. Đặc điểm về nguồn vốn của công ty 20
II. Phân tích một sô chỉ tiêu đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005: 22
1. Tình hình chung về kinh doanh và lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2000 - 2005 22
1.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty giai đoạn 2000, 2005 do tác động của 2 nhân tố: năng suất lao động bình quân và tổng số lao động 28
1.2. Phân tích sự biến động của doanh thu của công ty giai đoạn 2000 - 2005, do tác động của 3 nhân tố: hiệu suất sử dụng vốn cố định, mức trang thiết bị vốn sản xuất cho 1 lao động và số lao động: 32
2. Tình hình sử dụng lao động
2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động
2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận bình quân cho một lao động 40
2.3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên một đồng chi phí tiền lương
3. Tình hình sử dụng nguồn vốn
3.1. Tình hình sử dụng nguồn vốn cố định
3.2. Tình hình sử dụng nguồn vốn lưu động
4. Tình hình xuất - nhập - khẩu của công ty
4.1. Tình hình nhập khẩu máy móc và nguyên vật liệu để chế biến sản phẩm
4.2. Tình hình xuất khẩu của công ty.
5. Nhận xét chung
6. Dự báo một số chỉ tiêu cho những năm tiếp theo 43
7. Những kết quả đạt được và những hạn chế 45
7.1. Những kết quả đạt được 45
7.2. Những tồn tại cần được khắc phục 46
8. Nguyên nhân 47
Chương III 49
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may thăng long 49
I. Những thuận lợi và khó khăn 49
1. Những thuận lợi 49
2. Những khó khăn 50
II. Mục tiêu sản xuất kinh doanh trong những năm sắp tới 52
III. Một số giả pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty may Thăng Long 54
IV. Một số kiến nghị với nhà nước: 68
Kết luận 70

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 09-22-2013, 06:32 PM
Junior Member
 
Tham gia: Sep 2013
Tổng số bài gởi: 1
muốn down về thì làm như nào ??

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 08:47 PM
|