Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-06-2012, 12:21 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongddPhân tích nước

Mục lục .................................................. .................................................. .......... 1
1. ĐỘ pH .................................................. .................................................. ..... 1
Một số kiến thức về máy đo pH .................................................. ................. 2
2.1 ĐỘ KIỀM (Alkalinity) .................................................. ............................. 5
2.2 ĐỘ AXIT (Acidity) .................................................. .................................. 7
3. ĐỘ ĐỤC (Turbidity) .................................................. .................................. 7
Đơn vị : NTU, FTU .................................................. ......................................... 7
4. ĐỘ MÀU .................................................. .................................................. .. 9
5. THẾ ÔXY HÓA KHỬ (ORP/ Eh ) .................................................. .......... 10
6. ĐỘ DẪN ĐIỆN (EC) .................................................. ............................... 12
7. ĐỘ MẶN (Salinity) .................................................. .................................. 14
8. TỔng chẤt rẮn hòa tan (TDS) (Cặn hoà tan) ............................................ 15
9. TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG (TSS) (Cặn không tan) ........................... 16
10. ĐỘ CỨNG (Hardness) .................................................. ........................... 17
11. CANXI .................................................. .................................................. . 21
12. OXY HÒA TAN (DO) .................................................. ........................... 22
12.1 Phương pháp chuẩn độ Winkler cải tiến (azide modification) .......... 24
12.2 Phương pháp đầu đo điện hóa .................................................. ......... 26
12.3 Phương pháp so màu .................................................. ......................... 28
13. NHU CẦU OXY SINH HỌC (BOD5) .................................................. .. 28
13.1 Nguyên tắc phương pháp chuẩn độ iod .............................................. 30
13.2 Nguyên tắc phương pháp đo độ giảm áp suất bằng đầu dò ................ 31
14. NHU CẦU ÔXY HÓA HỌC (COD) .................................................. ..... 33
14.1 Phương pháp KMnO4 (Chỉ số Permanganat) .................................... 34
14.2 Phương pháp K2Cr2O7 .................................................. .................. 35
15. CACBON HỮU CƠ TỔNG SỐ (TOC) .................................................. . 37
17. TỔNG SẮT .................................................. ............................................. 40
18. NHÔM .................................................. .................................................. .. 42
19. CACBON DIOXIT (CO2) .................................................. ..................... 43
20. HYDROGEN SUNFUA (H2S) .................................................. .............. 44
21. AMMONIUM (NH4) .................................................. ........................... 45
22. NITRIT (NO2) .................................................. ....................................... 48
23. NITRAT (NO3) .................................................. ...................................... 49
a. Tổng quan .................................................. ............................................. 49
b. Nguyên tắc phương pháp cột khử Cd .................................................. ... 50
c. Thực nghiệm .................................................. .......................................... 51
24. TỔNG NITƠ (Total Nitrogen ) .................................................. .............. 52
24a. Phương pháp phân hủy Kjehdahl: .................................................. ..... 52
24b. Phương pháp phân hủy mẫu bằng persunphat: ................................... 54
25. PHOSPHAT (PO4) .................................................. ................................. 56
26. TỔNG PHOSPHO .................................................. .................................. 58
Phân tích nước
27. PHÚ DƯỠNG HÓA .................................................. ............................... 58
28. SILICA (SiO2) .................................................. ....................................... 60
29. SUNPHAT (SO4) .................................................. ................................... 61
30. CLORUA .................................................. ................................................. 63
30.1 Phương pháp chuẩn độ AgNO3 chỉ thị K2CrO4 (Phương pháp
MOHR) .................................................. .................................................. .... 63
30.2 Phương pháp chuẩn độ Hg(NO3)2 .................................................. ... 65
31. DẦU MỠ (OIL AND GREASE) .................................................. ........... 65
30.1 Phương pháp khối lượng .................................................. .................. 65
30.2 Phương pháp hồng ngoại xác định dầu khoáng/ dầu tổng ................. 66
30.3 Phương pháp sắc ký khí xác định dầu khoáng .................................. 66
30.4 Phương pháp hùynh quang xác định dầu khoáng (petroleum oil) ...... 66
32. VI SINH .................................................. ................................................. 67

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Phân tích nước

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:22 AM
|