Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-12-2012, 11:57 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongddNghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó nuôi ở Hà Nội và biện pháp phòng trị

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................. ........... …………..1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................. ................ …………..2
3. Ý nghĩa khoa học của đề tài .................................................. ..... …………..2
4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .................................................. ..... …………..2
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................. ........... 3
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................. ..................... 3
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ............................................ 26
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 32
2.1. Đối tượng, vật liệu và địa điểm nghiên cứu ........................................... 32
2.2. Nội dung nghiên cứu .................................................. ........................... 32
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ..................... 33
2.4. Phương pháp sử lý số liệu .................................................. .................... 39
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .................................................. .. 42
3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hoá của chó ở Hà Nội .... 42
3.1.1. Thành phần loại giun tròn đường tiêu hóa của chó nuôi ở Hà Nội .. 42
3.1.2. Tỷ lệ nhiễm giun tròn ở chó qua kiểm tra phân ............................... 44
3.1.3. Cường độ nhiễm giun tròn ở chó qua kiểm tra phân ....................... 46
3.1.4. Tỷ lệ cường độ nhiễm giun tròn ở chó qua mổ khám ...................... 47
3.1.5. Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của từng loại chó nuôi ở Hà Nội ... 49
3.1.6. Tỷ lệ nhiễm giun tròn theo lứa tuổi ở chó ............................................ 51
3.1.7. Tỷ lệ nhiễm giun tròn ở chó theo mùa vụ ............................................ 54
3.1.8. Tỷ lệ nhiễm giun tròn ở chó theo tính biệt ........................................... 56
3.2. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của bệnh giun tròn đường tiêu hóa chó .................................................. .............................................. 57
3.2.1. Tỷ lệ về biểu hiệm triệu chứng bệnh lâm sàng của chó bị bệnh giun tròn57
3.2.2. Bệnh tích đại thể về vi thể ở cơ quan tiêu hóa của chó bị bệnh giun tròn .... 59
3.2.3. Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của chó bị bệnh giun móc so
với chó khỏe .................................................. ................................. 63
3.2.4. Công thức bạch cầu của chó khoẻ và chó bị bệnh giun móc ............ 65
3.2.5. Kết quả thử nghiệm một số loại thuốc tẩy giun tròn đườg tiêu hoá chó ....... 66
3.2.6. Độ an toàn của thuốc tẩy............................................. .................... 68
3.2.7. Biện pháp phòng trị .................................................. ...................... 71
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận .................................................. .................................................. 72
2. Đề nghị .................................................. .................................................. . 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ........................ 75
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:23 AM
|