Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-09-2011, 10:00 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng

LỜI NÓI ĐẦU


Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải phát huy triệt để mọi tiềm lực, mọi thế mạnh sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế bằng hoặc hơn các doanh nghiệp khác. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn thực hiện được mục tiêu này yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp là không ngừng tiến hành các hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
Công ty Cao su Sao vàng là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dưới sự quản lý thống nhất của Tổng công ty hoá chất Việt nam có năng lực thiết bị sản xuất lớn, hàng năm có thể cung cấp cho thị trường từ 6- 7 triệu bộ săm lốp xe đạp; 400.000 đến 500.000 bộ lốp xe máy; từ 100.000- 120.000 bộ lốp ôtô, máy kéo và các sản phẩm cao su kỹ thuật khác.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty Cao su Sao vàng đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh. Bởi vì, hiện nay thị trường săm lốp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ giữa các sản phẩm trong nước với nhau mà còn cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài tràn vào như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan…
Tuy nhiên, trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác đầu tư, đó là: tăng thêm năng lực sản xuất mới, đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Song song với những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua Công ty còn những tồn tại và khó khăn cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Do đó, việc xem xét và đánh giá thực trạng đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục có vai trò quan trọng. Vì vậy, chuyên đề này em xin tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai.
Chuyên để thực tập này bao gồm ba phần chính:
Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.
Do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập có hạn và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên bài viết còn những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phê bình của thầy cô giáo trong bộ môn và các cô, các bác công tác tại Công ty Cao su Sao vàng Hà nội cùng toàn thể các bạn để bài viết này hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC
Lời nói đầu. 1
Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 3
I. Nhận thức cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường3
1. Cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3
1.1 Khái niệm và phân loại cạnh tranh. 3
1.2 Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 5
1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp. 6
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập. 10
2.1 Quan niệm về khả năng cạnh tranh. 10
2.2 Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp11
2.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp12
II. Đầu tư – yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp20
1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 20
1.1 Khái niệm đầu tư. 20
1.2 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp. 21
2. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 22
3. Nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 24
3.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị (MMTB), dây chuyền công nghệ (DCCN), cơ sở hạ tầng (CSHT)24
3.2 Đầu tư vào hàng tồn trữ. 26
3.3 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 27
3.4 Đầu tư cho tài sản vô hình khác. 29
4. Các yếu tố ảnh hưởng chỉ tiêu đầu tư của doanh nghiệp. 30
4.1. Lợi nhuận –thu nhập kì vọng trong tương lai30
4.2. Chi phí đầu tư. 30
4.3 Cầu tiêu dùng. 30
Chương II: thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 32
I. Một số nét tổng quát về công ty Cao su Sao vàng. 32
1. Qúa trình hình thành và phát triển. 32
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Cao su Sao vàng. 36
3. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây. 40
II. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng45
1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty Cao su Sao vàng. 45
1.1 Một số đặc điểm về thị trường sản phẩm.45
1.2 Cơ cấu sản phẩm.. 47
1.3 Tình trạng của máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất47
1.4 Nguyên vật liệu sản xuất49
1.5 Tình hình lao động thực tế của công ty. 50
2. Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng. 50
2.1 Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường. 50
2.2.Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng. 52
3. Tình hình đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng53
3.1.Tình hình vốn và nguồn vốn. 53
3.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng60
4. Kết quả và hạn chế trong hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 77
4.1 Những kết quả đạt được. 77
4.2 Những mặt hạn chế ảnh hởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng.78
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 82
I. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Cao su Sao vàng trong những năm tới82
II. Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2005. 82
1. Định hướng về đầu tư sản xuất82
1.1 Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.82
1.2 Đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng chuyên môn hoá. 83
1.3 Đầu tư cho công tác tổ chức bộ máy quản lý. 83
1.4 Đầu tư cho việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên. 84
2. Định hướng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.. 84
3. Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 2001- 2005 của công ty Cao su Sao vàng85
III. Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 87
1. Giải pháp về vốn đầu tư. 88
1.1 Về vấn đề huy động vốn. 88
1.2 Về vấn đề sử dụng vốn. 89
2. Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ. 90
3. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực. 91
4. Đầu tư cho việc mở rộng thị trường và tăng cường hoạt động Marketing92
4.1 Vấn đề nghiên cứu thị trường. 92
4.2 Vấn đề hoàn thiện chính sách phân phối92
4.3 Vấn đề hoàn chỉnh sản phẩm.. 93
4.4 Vấn đề hoàn thiện chính sách giá. 93
4.5 Vấn đề hoàn thiện chính sách quảng cáo. 94
Kết luận. 96
Danh mục tài liệu tham khảo............................................ ........................... 97
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:13 AM
|