Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-27-2012, 04:43 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương chi nhánh Hoàng Mai

Số trang: 67
Dung lượng 552.06 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGAN HÀNG THƯƠNG MẠI, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1 Tổng quan về Ngân Hàng Thương mại 2
1.1.1 khái niệm về NHTM 2
1.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 4
1.1.3.1 NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế 4
1.1.3.2 NHTM là cầu nối doanh nghiệp và thị trường 5
1.1.3.3 NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế 5
1.1.4 Các hoạt động cơ bản của NHTM 6
1.1.4.1 Hoạt động huy động vốn. 6
1.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn 8
1.1.4.3 Ngân hàng thực hiện các dịch vụ tài chính trung gian 10
1.2 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 12
1.2.1 Khái niệm về vốn và vai trò của vốn đối với hoạt động của ngân hàng thương mại 12
1.2.2 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại. 16
1.2.2.1 Huy động vốn chủ sở hữu. 16
1.2.2.2 Huy động vốn nợ. 16
1.2.2.3 Huy động qua phát hành các lạo giấy tờ có giá. 17
1.2.2.4 Huy động qua tiền gửi của các tổ chức kinh tế 18
1.2.2.5 Huy động qua tiền gửi của các hộ gia đình 19
1.2.2.6 Các Quỹ 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI 21

2.1 Tổng quan về ngân hàng công thương 21
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank 21
2.1.2 chức năng, nhiệm vụ 22
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Vietinbank. 22
2.2 Thực trạng hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Hoàng Mai 26
2.2.1 Thực trạng nguồn vốn của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương chi nhánh Hoàng Mai. 26
2.2.2 Thực trạng hệu quả huy dộng vốn của Ngân Hàng thương mại cổ phần công thương Hoàng Mai 27
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Hoàng Mai 30
2.3.1 Kết quả sử dụng vốn 30
a) một số dịnh hướng: 30
2.3.3 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động vốn 39
2.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan: 39
2.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan: 41

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠINGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI 45

3.1 Vài nét về ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Hoàng Mai 45
3.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 47
3.1.2 Công tác tín dụng 48
3.1.3 Định hướng phát triển của ngân hàng công thương chi nhánh Hoàng Mai 49
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Vietinbank chi nhánh Hoàng Mai 51
3.2.1 Phát triển và mở rộng mạng lưới giao dịch 51
3.2.2 Đổi mới hình thức quản lý cho phù hợp và hiệu quả hơn 51
3.2.3 Nâng cao dịch vụ của ngân hàng 52
3.2.4 Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên 53
3.2.5 Hoàn thiện công nghệ Ngân Hàng 54
3.2.6 Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt 55
3.3 Một số kiến nghị với cơ quan cấp trên 56
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ 56
3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 58
3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam 59

KẾT LUẬN 62


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:31 AM
|