Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-11-2012, 09:43 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Nâng cao chất lượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức đáp ứng yêu cầu cải cách HC

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

A. Lời mở đầu 1
B. Nội dung
I. Những vấn đề chung về cán bộ công chức 3
1. Khái niệm chung về cán bộ công chức 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Tiêu chuẩn để xác định cán bộ công chức Nhà nước 3
1.2.1. Tiêu chuẩn cơ bản của CB,CC 3
1.2.2. Hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay 4
1.3. Đặc điểm cán bộ, công chức 6
2. Phân loại cán bộ, công chức 7
2.1. Công chức lãnh đạo, quản lý 7
2.2. Công chức chuyên môn 7
2.3. Nhân viên giúp việc 8
II. Yêu cầu của CB,CC 8
1. Năng lực của CB,CC 8
1.1. Năng lực chuyên môn 9
1.2. Năng lực tổ chức 9
2. Phẩm chất đạo đức 10
III. Đào tạo cán bộ, công chức 11
1. Quan niệm về ĐT,BDCB, CC 11
2. Đối tượng đào tạo 12
3. Nguyên tắc ĐT, BDCB, CC 12
4. Sự cần thiết của công tác ĐT,BD 14
5. Mục tiêu ĐT, BDCB, CC 14
6. Nội dung ĐT, BD 15
6.1. Đặc điểm học tập của CB,CC 15
6.2. Nội dung đào tạo 16
7. Hình thức đào tạo 17
8. Các nguồn lực cho ĐT, BD 19
IV. Thực trạng ĐT, BDCB, CC ở Việt Nam hiện nay 20
1. Đánh giá tổng quan về công tác ĐT, BDCB, CC 20
1.1. Văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện 20
1.2. Kết quả cụ thể đạt được 22
1.3. Một số mặt hạn chế 24
2. ĐT, BD cán bộ quản lý 25
3. ĐT, BD cán bộ công chức cấp cơ sở 28
3.1. Về số lượng và cơ cấu 28
3.2. Thực trạng ĐT, BDCB, CC cơ sở hiện nay 29
3.2.1. Ưu điểm 29
3.2.2. Nhược điểm 30
3.2.3. Thực trạng ở vùng dân tộc thiểu số 31
3.3. Công tác ĐT, BDCB, CC ở một số tỉnh, thành phố 35
3.3.1. ĐT, BD CB, CC ở tỉnh Thừa Thiên – Huế 35
3.3.2. ĐT, BDCB, CC ở tỉnh Vĩnh Phúc 36
V. Giải pháp nhằm tiếp tục và hoàn thiện công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng ĐT, BD CB,CC đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 38
1. Nhận xét chung 38
2. Một số giải pháp cụ thể 38
2.1. Giải pháp về nhận thức và phương hướng chung 38
2.2. Cần tiến hành rà soát lại những nhiệm vụ được giao để thực hiện đúng, đủ kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra 39
2.3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả của những công việc đang thực hiện 40
2.4. Điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số nội dung phù hợp với tình hình mới để hoàn thành mục tiêu đã đề ra 40
2.5. Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá ĐT, BD 40
C. Kết luận 42
Danh mục tài liệu tham khảo 43

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:55 PM
|