Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-27-2012, 12:24 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Số trang: 70
Dung lượng 105.55 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 9

1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 9
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại 9
1.1.2. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 12
1.2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 15
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay 15
1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại 16
1.3. Nhân tố ảnh hướng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 19
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan 19
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 23

Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 26

2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 26
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 26
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 27
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 33
2.2.1.Thực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 33
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 37
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 41
2.3.1. Thành công 41
2.3.2. Điểm yếu và nguyên nhân 44

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 49

3.1. Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 49
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 49
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 50
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 51
3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 51
3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác phân loại khách hàng và chính sách khách hàng 53
3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trung và dài hạn 55
3.2.4. Tăng cường kiểm soát công tác giải ngân vốn vay 57
3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát trong khi cho vay 58
3.2.6. Cân đối hợp lý các loại hình cho vay trung và dài hạn 58
3.2.7. Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ xấu 59
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 60
3.2.9. Hoàn thiện hệ thống thông tin 62
3.2.10. Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị và công nghệ 63
3.3. Kiến nghị 64
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam 64
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 65
3.3.3. Kiến nghị đối với Chính Phủ 67
3.3.4. Kiến nghị đối với khách hàng 67

Kết luận 69


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 03:27 PM
|