Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-05-2012, 10:27 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Một số vấn đề về phát triển SX trồng trọt theo hướng SX hàng hóa ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề về phát triển SX trồng trọt theo hướng SX hàng hóa ở nước ta hiện nay

Dung lượng 186.04 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I Cơ sở lý luận chung về vấn đề phát triển ngành trồng trọt 2

I. Đặc điểm, ý nghĩa kinh tế, khả năng phát triển ngành trồng trọt của nước ta hiện nay 2
1.Đặc điểm ngành trồng trọt 2
2. Ý nghĩa kinh tế phát triển ngành trồng trọt 4
3. Khả năng phát triển ngành trồng trọt ở nước ta 5
II. Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta 6
1. Định nghĩa, phân loại cơ cấu ngành trồng trọt 6
2. Căn cứ xác định cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt hợp lý 8
III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ngành trồng trọt 9
IV. Xây dựng các vùng chuyên môn hóa những cây trồng chủ yếu. 10
1.Đặc điểm chung của vùng chuyên môn hóa các loại cây trồng. 10
2. Các vùng sản xuất chuyên môn hóa. 11

Phần II Tình hình sản xuất trồng trọt ở nước ta hiện nay 12

I. Bố trí sản xuất ngành trồng trọt theo các loại cây gắn với các vùng. 12
1. Bố trí sản xuất cây lương thực. 12
2. Bố trí sản xuất cây công nghiệp 14
3. Bố trí sản xuất cây ăn quả 14
4. Bố trí sản xuất cây rau, đậu 15
II. Các hình thức tổ chức sản xuất trong sản xuất kinh doanh trồng trọt 16
1. Hộ gia đình 16
2. Trang trại 17
3. Hợp tác xã 19
III. Trình độ thâm canh sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay 20
1. Sự cần thiết của thâm canh trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta 20
2. Trình độ thâm canh trồng trọt của nước ta 21
IV. Kết quả sản xuất trồng trọt của một số cây chủ yếu qua các năm ở nước ta 23
1. Cây lương thực 23
2. Cây công nghiệp 26
V. Những tồn tại và những vấn đề cần giải quyết để phát triển ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay 29
1.Tiêu thụ nông sản khó khăn 29
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt còn rất kém 29
3.Trình độ lao động của người nông dân còn nhiều hạn chế 30
4. Công tác tổ chức, quản lý và cơ chế chính sách còn yếu và thiếu 30

Phần III Phương hướng, giải pháp phát triển ngành trồng trọt của nước ta hiện nay 31

I. Phương hướng phát triển ngành trồng trọt 31
1.Phát triển ngành trồng trọt theo hướng chuyên môn hóa kết hợp với đa dạng hóa sản xuất 31
2. Phát triển ngành trồng trọt theo hướng thâm canh ngày càng cao trên cơ sở cân bằng sinh thái 31
3. Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt 32
4. Phát triển và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ 32
II.Các giải pháp chủ yếu phát triển ngành trồng trọt 32
1. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và chế biến sản phẩm ngành trồng trọt 32

KẾT LUẬN 34


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:10 PM
|