Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-21-2012, 01:17 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả tại NHĐT&PT Hà Tây


Lời mở đầu: 4
1. Sự cần thiết của đề tài 4
2. Mục đích nghiên cứu 5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Kết cấu của đề tài 5

Chương I : Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường và cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại . 5

I – Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 6
1- Sự ra đời , đặc trưng của ngân hàng thương mại 6
2- Vị trí vai trò của ngân hàng thương mại 6
3- Khái quát các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 10
3.1.Các nghiệp vụ tài sản nợ(nghiệp vụ nguồn vốn) 10
3.1.1.Nguồn vốn huy động 10
3.1.2.Vốn đi vay 13
3.1.3.Vốn tự có của ngân hàng thương mại. 13
3.2.Các nghiệp vụ tài sản có (sử dụng vốn) 14
3.2.1.Nghiệp vụ ngân quỹ 14
3.2.2.Nghiệp vụ tín dụng 14
3.2.3.Nghiệp vụ tài chính 16
3.3. Nghiệp vụ trung gian 16
II – Cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại : 17
1- Khái quát về cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại . 17
1.1.Vốn nhà Nướcvà trach nhiệm bảo toàn 18
1.1.1.Vốn nhà nước 18
1.1.2.Trách nhiệm bảo toàn vàphát triển vốn của ngân hàng quốc doanh. 18
1.2. Các khoản thu nhập – chi phí và kết quả kinh doanh của NHTM. 19
1.2.1.Các khoản thu nhập của NHTM. 19
1.2.2.Các khoản chi phí của NHTM 20
1.2.3. Kết quả kinh doanh của NHTM 21
2- Cơ chế tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 25
2.1. Khái quát về ĐT&PTViệt Nam. 25
2.2. Nội dung cơ chế tài chính của ĐT&PT Việt Nam. 25

Chương II : Thực trạng kế toán thu nhập – chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây. 27

I- Đặc điểm kinh tế xã hộivà ảnh hưởng đến kêt quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây 27
1.Đặc điểm kinh tế xã hội 27
2.Sự ra đời và cơ cấu tổ chức của bộ máy NHĐT&PT Hà Tây 28
2.1.Sự ra đời của NHĐT&PT Hà Tây 28
2.2.Cơ cấu hoạt động của bộ máy NHĐT&PT Hà Tây 30
3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây 30
3.1. Công tác huy động vốn 30
3.2.Công tác đầu tư và sử dụng vốn 31
3.3.Về dịch vụ ngân quĩ 39
3.4.Một số công tác khác 39
II.Thực trạng thu nhập – chi phí và xác định kết quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây 40
1. Thực trạng thu nhập của NHĐT&PT Hà Tây 40
2. Thực trạng chi phí ccủa NHĐT&PT Hà Tây 45
3. Kết quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây. 48

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả tại NHĐT&PT Hà Tây 53

I. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2002 53
1. Về nguồn vốn huy động 53
2. Về hoạt động tín dụng 53
II. Những giải pháp ngằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí và đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi. 54
1. Các giải pháp nhằm tăng thu nhập 54
1.1. Đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ và mở thêm các nghiệp vụ mới. 54
1.2. Mở rộng hoạt động tín dụng,nâng cao hiệu quả các khoản cho vay
56
1.3. Tăng cường chất lượng cán bộ công nhân viên trong ngân hàng. 59
1.4. Thực hiện cơ chế khoán tài chính toàn diện. 60
2. Các giải pháp giảm chi phí 61
1.1 Cần phải tính toán giá cả huy độngvốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanhvà tiết kiệm chi phí . 61
1.2 Tiết kiệm chi phí quản lý . 63
1.3 Tiết kiệm chi phí khác 63
III. Một số kiến nghị 64
1. Đối với nhà nước 64
2. Đối với Ngân hàng Nhà Nước 65
3. Đối với ĐT&PT Việt Nam 66
4. Đối với NHĐT&PT Hà Tây 68
Kết luận 71


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:29 AM
|