Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-30-2011, 09:19 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

LỜI NÓI ĐẦU


Trong một vài năm gần đây hoạt động đấu thầu xây lắp đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các công trình trọng điểm của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình xây dựng với quy mô lớn trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Cùng với quá trình đó, các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đang từng bước tiếp cận dần với các hình thức kinh nghiệm mới, với thực tiễn về kỹ thuật kinh doanh quốc tế và nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động đấu thầu.
Tuy nhiên, ở Việt Nam hoạt động đấu thầu còn là vấn đề mới mẻ chỉ tiến hành một vài năm trở lại đây và chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt. Cùng với điều này, nhiều doanh nghiệp xây dựng cũng đang phải tự điều chỉnh tiến tới thích ứng hoàn toàn với phương thức cạnh tranh mới. Vì thế, hoạt động đấu thầu tại các doanh nghiệp này không tránh khỏi bất cập và gặp những khó khăn dẫn đến hiệu quả hoạt động đấu thầu xây lắp chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, việc làm của người lao động cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp Công ty xây dựng Sông Đà II cũng không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc như trên. Qua thời gian thực tập tại Công ty Sông Đà II kết hợp với những kiến thức đã học trên ghế nhà trường em mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu” với mong muốn góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên. Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương chính sau:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động đấu thầu
Chương II: Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II
Vì trình độ và thời gian có hạn, luận văn này khó có thể tránh được những thiếu sót em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo cũng như các cán bộ Công ty xây dựng Sông Đà II để đề tài được hoàn thiện tốt hơn.
Qua bài viết này cho phép em gửi lời cảm ơn tới các cô chú trong phòng KTKH - Công ty xây dựng Sông Đà II - Tổng công ty xây dựng Sông Đà, chú Nguyễn Văn Sinh Thạc sỹ- Phó giám đốc công ty xây dựng Sông Đà II, chú Nguyễn Trọng Hiến trưởng phòng KTKH và đặc biệt là cô giáo T.S Đoàn Thị Thu Hà -Khoa khoa học quản lý-Trường ĐHKTQD đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động đấu thầu 3
I. Một số Khái niệm chung 3
1. Khái niệm đấu thầu nói chung 3
2. Khái niệm về đấu thầu xây dựng 3
3. Ý nghĩa của công tác đấu thầu 3
4. Vai trò của đấu thẩu trong đấu thầu xây dựng 4
4.1. Đối với các nhà thầu 4
4.2 Đối với chủ đầu tư 4
4.3. Đối với Nhà nước 4
II. Một số vấn đề về quy chế đấu thầu 5
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 5
1. 1. Phạm vi áp dụng 5
1. 2. Đối tượng áp dụng 5
2. Nguyên tắc đấu thầu 6
2. 1. Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau 6
2. 2. Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ 6
2. 3. Nguyên tắc đánh giá công bằng 6
2. 4. Nguyên tắc trách nhiệm phân minh 7
2. 5. Nguyên tắc "ba chủ thể " 7
2. 6. Nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt sự quản lý thống nhất của nhà nước 7
2. 7. Nguyên tắc bảo lãnh, bảo hành và bảo hiểm thích đáng 7
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng 8
3. 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu 8
3. 2 Phương thức đấu thầu 10
III. Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp 11
1. Điều kiện thực hiện đấu thầu 11
1. 1. Điều kiện mời thầu 11
1. 2. Điều kiện dự thầu 12
1. 3. Bên mời thầu không được tham gia với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình tổ chức. 12
2. Điều kiện đấu thầu quốc tế và ưu đãi nhà thầu 12
3. Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp 13
4. Trình tự dự thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng 19
5. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thắng thầu của tổ chức xây dựng 22
5. 1. Năng lực của tổ chức xây dựng 22
5. 2. Khả năng cạnh tranh của tổ chức xây dựng 24
5. 3. Những nhân tố bên ngoài tổ chức 26
6. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác đấu thầu với các doanh nghiệp xây lắp 27
6. 1. Chỉ tiêu số lượng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu hàng năm 27
6. 2. Chỉ tiêu xác suất chúng thầu 28
6. 3. Chỉ tiêu thị phần và uy tín của doanh nghiệp xây dựng trên thị trường xây dựng. 28
Chương II: Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại công ty xây dựng Sông Đà II 29
I. Giới thiệu chung về công ty xây dựng Sông Đà II 29
1. Quá trình hình thành và phát triển 29
1. 1. Giai đoạn từ khi thành lập (1960) đến khi được xắp xếp lại(1993) 29
1. 2. Giai đoạn sau khi sắp xếp lại (3/1993) đến nay. 30
2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất 31
2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý. 31
2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất. 35
II. Năng lực hiện tại của công ty 36
1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 36
2. Đặc điểm về máy móc thiết bị và nguyên vật liệu: 36
3. Đặc điểm về lao động 40
4. Năng lực tài chính 42
III. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu của công ty xây dựng Sông Đà II trong những năm gần đây 43
1. Tình hình chung 43
2.Trình tự tham gia dự thầu của công ty 47
2.1.Tìm kiếm thông tin về công trình cần đấu thầu 47
2. 2. Tiếp xúc ban đầu với bên chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển (nếu có) 48
2. 3 Chuẩn bị và lập hồ sơ dự thầu 48
2. 4 Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu 49
2.5 Ký kết hợp đồng kinh doanh (nếu trúng thầu) và theo dõi thực hiện hợp đồng. 50
3. Đánh giá tình hình thực hiện đâú thầu của công ty trong những năm qua 50
3.1. Những thành tích 50
3. 2. Những tồn tại trong công tác dự thầu tại công ty 51
3. 3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên 52
4. Tổ chức quản lý và phối hợp giữa các bộ phận thực hiên công tác dự thầu tại công ty 52


Chương III :Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty xây dựng Sông Đà II 56
I. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2001- 2005 của công ty xây dựng Sông Đà II 56
1. Định hướng phát triển 56
2. Một số mục tiêu chính 56
2.1.Cơ cấu sản lượng 57
2.2. Về cơ cấu các công trình trong thi công xây lắp 57
2.3.Về cơ cấu địa bàn hoạt động 57
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty xây dựng Sông Đà II 58
Biện pháp 1: Vận dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định tranh thầu 58
Biện pháp 2: Tổ chức bộ máy đấu thầu của công ty cho phù hợp với yêu cầu của thị trường 62
Biện pháp 3 : Phát huy các biện pháp cải tiến kỹ thuật và thực hiện đầu tư có trọng điểm,tập trung vào thiết bị xe máy thi công. 66
Biện pháp 4 : Điều tra nghiên cứu thị trường và xây dựng các chính sách, chiến lược tranh thầu phù hợp 67
Biện pháp 5: Quản lý nhân công 72
III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu của công ty xây dựng Sông Đà II. 72
1. Ý kiến đề nghị Tổng Công Ty 72
2. Kiến nghị với Nhà nước 73

Kết luận........ 74

Danh mục Tài liệu tham khảo 75File Kèm Theo
File Type: doc KT202 - Nong cao hieu qua dau thau tai cty XD Sung Da 2 - .doc (861.5 KB, 48 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:49 PM
|