Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-07-2011, 10:41 AM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lói”, nhất là những doanh nghiệp đó tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc sản xuất kinh doanh của mỡnh. Nõng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp.
- CPH đang bước vào giai đoạn mở rộng và sẽ được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt trong thwũi gian tới nhằm đáp ứng với lộ trỡnh hội nhập mà cụ thể là mục tiờu ra nhập WTO vào năm nay của chúng ta Nhưng để làm tốt công vịêc đó thỡ vấn đề rất được quan tâm là hoạt động của những doanh nghiệp sau CPH mà yếu tố được đặt lên hàng đầu là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đó. Làm rừ được vấn đề hiệu quả SXKD sẽ thấy được những mặt chủ yếu đó đạt được và những tồn tại vướng mắc cần giải quyết, rút kinh nghiệm để áp dụng vào giai đoạn sau.
- Tham gia thực tập ở Cụng ty Cổ phần Vận tải ụ tụ Vĩnh Phỳc sau một thời gian tỡm hiểu đó nhận thấy một vấn đề nổi bật là trước đây do sức ép của cơ chế thị trường có rất nhiều lực lượng vận tải mới thành lập, tư nhân và cả các cá nhân có phương tiện đưa ra hoạt động. Hơn nữa, phương tiện vận tải của các ngành khác như xây dựng, năng lượng, dịch vụ cũng được chủ phương tiện vận dụng khai thác tối đa khai thác tối đa vào thị trường vận tải. Các doanh nghiệp vận tải ô tô trong đó có công ty vận tải ô tô Vĩnh Phúc muốn tồn tại và phát triển và khẳng định mỡnh phải nhanh chúng thay đổi cơ chế trước hết là đổi mới công tác tổ chức và quản lý. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp đó tiến hành CPH từ năm 2000. Thực trạng hoạt động và kết quả kinh doanh trong thời gian sau CPH đó cú nhiều biến chuyển theo hướng tích cực khẳng định sự đúng đắn trong quyết định đổi mới, song không vỡ vậy mà khụng cú những tồn tại thiếu sút cần phỏt hiện và sửa đổi kịp thời để công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Là sinh viên tham gia thực tập ở công ty Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, được sự giúp đỡ của các cô chú trong phũng Tổ chức hành chớnh của cụng ty và sự hướng dẫn tận tỡnh của TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, em đó chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu cổ phần hoá” cho bỏo cỏo thực tập của mỡnh và mạnh rạn đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại của công ty, góp phần nõng cao hiệu quả SXKD. Do thời gian thực tập và trỡnh độ nhận thức có hạn, em mong được sự nhận xét góp ý và sửa chữa để báo cáo được hoàn thiện.
2. Mục tiờu nghiờn cứu
- Nhằm đưa ra những lý luận chung về hiệu quả hoạt động SXKD trong doanh nghiệp. Làm rừ được ý nghĩa và mục tiờu tăng hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Thấy được những yếu tố quyết định cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD nhất là với các doanh nghiệp sau khi CPH.
- Phản ánh thực trạng kết quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH nước ta nói chung và thực trạng kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng giai đoạn sau CPH. Thấy được những biến chuyển tích cực về mặt hiệu quả SXKD, đặc biệt rút ra được nhữg tồn tại yếu kém gây cản trở việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH ở các doanh nghiệp nói chung và ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng.
3. Phạm vi nghiờn cứu
- Nghiờn cứu những lý luận và thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH
- Nghiên cứu cụ thể thực trạng hoạt động SXKD và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, so sánh với hiệu quả hoạt động SXKD trước khi công ty tiến hành CPH
4. Quan điểm nghiên cứu
- Hiệu quả hoạt động SXKD đóng vai trũ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
-Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp nhất là các CTCP muốn tồn tại thích nghi với những biến đổi của thị trường cần có chiến lược kinh doanh thích hợp, dựa vào nội lực của mỡnh để vươn lên nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt động SXKD.
-Việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD gắn với kết hợp hài hoà giữa ba lợi ích: lợi ích xó hội, lợi ớch tập thể và lợi ớch cỏ nhõn. Trong đó người lao động là động lực trực tiếp quyết định hiệu quả hoạt động SXKD.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để phục vụ cho quá trỡnh viết bỏo cỏo, trong thời gian tỡm hiểu, thu thập dữ liệu em đó sử dụng cỏc phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng; duy vật lịch sử; phương pháp thống kê- so sánh; phương pháp phõn tớch- tổng hợp
6. Nội dung nghiờn cứu
Báo cáo thực tập chuyên đề với đề tài “ Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH” đưa ra nội dung chủ yếu là vấn đề hiệu quả hoạt động SXKD ở các doanh nghiệp sau CPH nói chung và ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng. Báo cáo nêu bật được thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh, những chỉ tiêu đo lường, những nhân tố ảnh hưởng, vai trũ và bản chất hiệu quả hoạt động kinh doanh của cỏc doanh nghiệp.
Qua nghiên cứu những vấn đề trên để thấy được những mặt tồn tại yếu kém ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD cần khắc phục nhằm đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Hơn nữa là sự tổng kết kinh nghiệm cho giai đoạn CPH mở rộng thời gian tới của Đảng và Nhà nước ta đáp ứng nhu cầu hội nhập thông qua kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đó CPH.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 4
I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD 4
1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 4
2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
3. Vai trũ của hiệu quả hoạt động SXKD 5
3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp 5
3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 6
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 7
1.1. Cỏc nhõn tố bờn ngoài 7
4.2. Cỏc nhõn tố bờn trong 10
5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD 13
III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD 14
1. Chỉ tiờu doanh lợi 15
2. Cỏc chỉ tiờu hiệu quả kinh kinh tế 15
3. Hiệu quả sử dụng vốn 16
4. Hiệu quả sử dụng lao động 17
5. Hiệu quả sử dụng nguyờn vật liệu 18
III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 18
1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 18
1.1. CPH huy động thêm vốn của xó hội đầu tư vào hoạt động SXKD 18
1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp cú nhiều chủ sở hữu 19
1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp 20
1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt 20
2. Những vấn đề cũn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 21
2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước 21
2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp 22 2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trỡnh CPH 23
2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động 24
Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 26
I. Giới thiệu tổng quan về Cụng ty Cổ phần Vận tải ụ tụ Vĩnh Phỳc 26
1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển 26
2. Tỡnh hỡnh lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 28
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 28
3.1. Mụ hỡnh cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 29
3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 30
4. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông 33
5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của cụng ty 36
5.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty 36
5.2. Cỏc hỡnh thức kinh doanh cụ thể 37
II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 39
1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty 39
1.1. Năng lực nội bộ công ty 40
1.2. Nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty 41
2. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH 44
3. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 46
3.1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH 46
3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD 52
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 62
I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc năm 2006 62
1. Về tổ chức và lao động 63
2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước 64
3. Kế hoạch phương tiện 65
4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006 66
5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006 67
II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 68
1. Giải phỏp về phớa cụng ty 68
1.1. Giải phỏp về vốn và tài chớnh 68
1.2. Giải phỏp về lao động 70
1.3. Tối thiểu hoá các chi phí nhằm tăng lợi nhuận tương quan 72
2. Giải pháp về phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan 73
2.1.Giải phỏp về vốn 73
2.2. Các giải pháp nhằm đẳm bảo doanh thu cho doanh nghiệp 74
2.3. Một số giải phỏp khỏc 75
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 07:33 AM
|