Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-07-2011, 10:51 AM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở CT VIETSURESTAR

-MỞ ĐẦU
-
Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) tới nay, đất nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Từ đó tới nay nền kinh tế nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, song cũng gặp không ít những khó khăn còn tồn tại. Hoạt động sản xuất kinh doanh sôi nổi, sống động hơn nhưng cũng đặt các doanh nghiệp trước những thử thách gay go và quyết liệt. Trong cơ chế mới này, yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại, phát triển và diệt vong của các doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả ấy, về mặt lượng, thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Do vậy, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý tại các doanh nghiệp.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Vietsurestar tôi thấy Công ty Vietsurestar - công ty liên doanh mới được thành lập được 9 năm, là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả khá cao. Song bên cạnh đó, Công ty vẫn có những hạn chế còn tồn tại làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty như: doanh thu không ổn định, công tác marketing chưa mạnh.....
Xuất phát từ tình hình đó, tôi chọn chủ đề “Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar” làm đề tài của luận văn tốt nghiệp.
Luận văn được chia làm ba chương chính như sau:
ChươngI: Hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp
- MỤC LỤC
Mở đầu 1
chương I 3
hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp 3
I. Khái niệm, bản chất và vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. 3
1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 3
2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 3
3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với với doanh nghiệp 3
4. Phân loại hiệu quả kinh doanh 3
4.1. Hiệu qủa kinh tế của doanh nghiệp 3
4.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội 3
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
1. Các nhân tố khách quan (nhân tố bên ngoài doanh nghiệp) 3
1.1. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực 3
1.2. Nhân tố môi trường nền kinh tế quốc dân. 3
1.3. Nhân tố môi trường ngành 3
2. Các nhân tố chủ quan ( nhân tố bên trong doanh nghiệp) 3
2.1. Bộ máy quản trị doanh nghiệp 3
2.2. Lao động tiền lương 3
2.3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 3
2.4. Đặc tính của sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm 3
2.5. Nguyên vật liệu và công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu 3
2.6. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 3
2.7. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp 3
2.8 Phương pháp tính toán của doanh nghiệp 3
III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 3
IV. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp công nghiệp 3
1. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 3
1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận 3
1.2. Các chỉ tiêu về doanh lợi 3
1.3. Ngoài ra để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ching của toàn bộ doanh nghiệp ta còn có thể dùng hai chỉ tiêu sau 3
2. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bộ phận 3
2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 3
2.2. Hiệu quả sử dụng lao động 3
Chương II 3
Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VIETSURESTAR 3
I. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 3
1. Quá trình thành lập 3
2. Lịch sử phát triển 3
II. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3
1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 3
1.1. Đặc điểm về sản phẩm 3
1.2. Đặc điểm về thị trường 3
2. Đặc điểm về tổ chức nhân sự 3
2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 3
2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 3
3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 3
4. Đặc điểm về tổ chức sản xuất công ty 3
4.1. Quy trình công nghệ sản xuất Starter được mô tả theo sơ đồ sau 3
4.2. Sơ đồ bố trí dây truyền sản xuất 3
5. Đặc điểm về NVL 3
6. Đặc điểm về tài chính 3
III. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh VietsureStar 3
1. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 3
2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3
IV. Đánh giá tổng hợp về sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3
1. Những kết quả đạt được 3
2. Những tồn tại và khó khăn chủ yếu 3
Chương III 3
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VIETSURESTAR 3
Giải pháp 1 : Tăng cường hoạt động Marketing
Giải pháp 2: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong xây lắp 3
Giải pháp 3 : Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị theo nguyên tắc công bằng và bình đẳng theo tỷ lệ góp vốn 3
Giải pháp 4 : Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn 3
Kết luận 3
Tài liệu tham khảo 3
Mục lục 3

File Kèm Theo
File Type: doc QT195 - Nang cao hieu qua SXKD tai Vietsurestar - .doc (674.0 KB, 46 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 07:58 AM
|