Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-30-2012, 10:19 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

CƠ QUAN QUẢN LÝ:.......
TÊN DOANH NGHIỆP:.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng... năm 200...


PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:....QĐ-LĐTBXH ngày.... tháng.... năm ….)

1. Tên doanh nghiệp:
2. Loại hình doanh nghiệp: …………………….. Năm thành lập:
3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):
Số Điện thoại:………………………… Fax:

4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu
5. Tổ chức Công đoàn:
..........................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_phieu_tu_kiem_tra_thuc_hien_phap_luat_lao_dong

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:44 AM
|