Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-30-2012, 10:19 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạtCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

..., Ngày... tháng... năm ...

HỢP ĐỒNG
MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Mã số hợp đồng ................

Chúng tôi gồm:
Bên bán điện:.......................................... .................................................. ..
Đại diện là ông (bà):.....................…………. Chức vụ:................................
Theo giấy uỷ quyền số:....…………......…….ngày.……thá ng...… năm......
Do.......………………………………. chức vụ....….....………............. ký.
Địa chỉ:............................................ .................................................. ...........
Số điện thoại:............................. Số Fax:.............……… Email:.................
Tài khoản số: ......................... Tại Ngân hàng:............................................ .
Mã số thuế:........................................... .................................................. .......
Số điện thoại nóng:


.....................
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_hop_dong_mua_ban_dien_phuc_vu_muc_dich_sinh_ho at

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 03:58 PM
|