Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-30-2012, 08:26 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Mẫu hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT
ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Hợp đồng số …/HĐKS ngày … tháng … năm …

- Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.
- Căn cứ Nghị định 385-HĐBT ngày 7/11/1990;
- Căn cứ Quy chế về HĐKT trong XDCB theo QĐ số 29 ngày 01/6/1992 của liên bộ: Bộ Xây dựng – Trọng tài kinh tế Nhà nước;
- Căn cứ biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày … tháng … năm … (nếu có). Chúng tôi gồm có:
Hôm nay ngày …… tại
Chúng tôi gồm:
...............................
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:42 AM
|