Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-02-2012, 03:12 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Kinh tế tri thức gắn với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

I. ĐẶTVẤNĐỀ

Việt Nam đang ở vào một thời kỳ phát triển mới – thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đường lối kinh tế của Đảng ta là “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tếđộc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp” và chỉ rõ “phát triển kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trọng tâm”. bởi vì chỉ có bằng con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm”. Bởi vì chỉ có bằng con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta mới có thể thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, mới có thể hoà vào dòng thác chung của toàn nhân loại. Vậy phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá bằng cách nào?

Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương khoá VIII đã xác định rõ “Công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước phải bằng và dựa vào khoa học công nghệ”, “khoa học công nghệ phải trở thành nền tảng vàđộng lực cho CNH, HĐH”. Đến đại hội IX của Đảng điều này lại được khẳng định lại một lần nữa, “phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi sự phát triển giáo dục vàđào tạo, khoa học và công ghệ là nền tảng vàđộng lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Chúng ta hãy tìm hiểu đề tài “Kinh tế tri thức gắn với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam“.III. KẾTLUẬN

Tri thức khoa học là một trong những vấn đềđược nhân loại quan tâm nhất trong thời gian đại ngày nay. Bởi lẽ, nếu không có khoa học công nghệthìđã không thể có và sẽ không thể có phát triển của xã hội loài người, lịch sử xã hội là quá trình con người không ngừng nhận thức và cải tạo thế giới bằng khoa học công nghệ: khoa học công nghệ gắn bó chặt chẽ với sản xuất, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đối với Việt Nam, tri thức khoa học công nghệđang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng và quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước, vừa là nền tảng vừa làđộng lực. Vì vậy chúng ta cần nhận thức được tầm quant rọng của tri thức và tri thức khoa học để có thểđịnh hướng được hướng phát triển của đất nước.

.................................
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:25 PM
|